Archive for the ‘Chương trình mục vụ’

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ tháng 6

June 01, 2021 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

06.06.
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 10 TN.
13.06.
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 11 TN.
20.06.
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 12 TN.
27.06.
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 13 TN.

* 15g00 Thánh lễ tại Regensburg.

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

April 29, 2021 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

02.05.
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 5 Phục Sinh.
09.05.
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 6 Phục Sinh.

– Ngày Muttertag.

13.05.
11g00 Lễ Chúa Giêsu Lên Trời.

– Quan thầy ca đoàn Thăng Thiên.

16.05.
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 7 Phục Sinh.
23.05.
11g00 Thánh lễ Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
30.05.
11g00 Thánh lễ Chúa Nhật

Lễ Chúa Ba Ngôi

Chương trình Lễ Phục Sinh tại nhà thờ St. Benedikt

March 31, 2021 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 01.04.21.

     17g00 Thánh lễ tưởng nhớ Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể

                 Chầu Thánh Thể tại nhà thờ St. Benedikt.

Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 02.04.21.

     17g00 Nghi thức tưởng niệm cuộc khổ nạn Chúa Giêsu.

Thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 03.04.21.

     17g00 Thánh lễ đêm Phục Sinh.  Đêm Canh Thức Vượt Qua

Chúa Nhật Phục Sinh, ngày 04.04.21.

            15g00 Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh.

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

March 31, 2021 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

01.04.
17g00 Thánh lễ tưởng nhớ Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể tại St. Benedikt. Chầu Thánh Thể.
02.04.
17g00 Nghi thức tưởng niệm cuộc khổ nạn Chúa Giêsu tại nhà thờ St. Benedikt.
03.04.
17g00 Thánh lễ đêm Phục Sinh tại nhà thờ St. Benedikt.

đọc tiếp…

Chương Trình Mục Vụ tháng 3.2021

March 04, 2021 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

07.03
11g00 Thánh lễ Chúa Nhật 3 mùa chay.
14.03
11g00 Thánh lễ Chúa Nhật 4 mùa chay.
21.03
11g00 Thánh lễ Chúa Nhật 5 mùa chay.
27.03
19g00 Thánh lễ Hòa Giải tại St. Benedikt.
28.03
28.03 11g00 Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá.

Chú ý: Chúa nhật 28.03.21, đổi giờ mùa hè

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

February 02, 2021 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

07.02
  11g00 Thánh lễ Chúa nhật 5 TN.
14.02
  11g00 Thánh lễ Chúa nhật 6 TN.

Tết Nguyên Đán.

17.02
  17g00 Thánh lễ thứ tư lễ Tro tại St. Benedikt.
21.02
  11g00 Thánh lễ Chúa nhật 1 mùa chay.
28.02
  11g00 Thánh lễ Chúa nhật 2  mùa chay.

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ 12.2020 và 01.2021

December 01, 2020 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

04.12
16g30 Chầu Mình Thánh, lần Hạt và Thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm Công Giáo.
05.1
10g30 Tĩnh tâm, nghi thức Hòa Giải cho giới cao niên.

* 11g00 Thánh lễ tại St. Benedikt.

Quan thầy hội Legio Mariae.

* 11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu tại Trung Tâm CG.

06.12
11g00 Thánh lễ CN. 2 mùa Vọng.

* 15g00 Thánh lễ tại Regensburg.

đọc tiếp…

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ tháng 11

November 05, 2020 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

01.11
11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

Lễ Các Thánh Nam Nữ, lễ trọng, tại St. Benedikt.

06.11
Thứ sáu đầu tháng

16g30 Lần chuỗi và Chầu.  17g00 Thánh lễ.

08.11
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật 32 TN.

đọc tiếp…

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ tháng 10

October 01, 2020 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

03.10
11g00-13g00 Lớp Giáo lý Rước lễ lần đầu tập nghi thức tại nhà thờ St. Benedikt.
04.10
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 27 TN.

* Bí tích Thánh Thể.

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên tập hát.

đọc tiếp…

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ tháng 8 và 9

July 30, 2020 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

01.08
  11g00-13g00 Giáo lý Rước Lễ Lần Đầu.
02.08
11g00 Thánh Lễ Chúa nhật 18 TN.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia tập hát.

09.08
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 19 TN.

Bí tích Thanh Tẩy.

đọc tiếp…