Archive for the ‘Tri ân’

Tri Ân

November 24, 2017 Chuyên mục : Tri ân

Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:
1. Giúp cho các linh mục hưu dưỡng: – Ô. Tiềm 100 €.
2. Giúp cho gia đình Tê-Phan: – Gđ. Khang 40 €. – Chị Trang 20 €. – Ôb. Dung 50 €. – Chị Hạnh 50 €. – Bà Phượng 100 €. – Gđ. Bùi 100 €. — Kevin 50 €. — Gđ. ô. Bền 20 €. — Gđ. ô. Định 20 €. — Bác Kỳ 110 €. — Thuỳ An 10 €. — Sohia 20 €. — Chị Hoa 30 €.
3. Các em học sinh nghèo qua linh mục Giacôbê Nguyễn Vũ Bằng, Gx. Ômôn, Cần Thơ, Việt Nam: — Bác Châu 100 €. — Ẩn danh 50 €. — Gđ. Triệu 30 €. — Gđ. David 50 €. — Lisa 20 €.
4. Giúp cho ban Giúp lễ: – Bữa nấu ăn ngày 29.10.: 960 €. — Bác Trìu 20 €. — Ẩn danh 50 €.
5. Giúp cho các trẻ em bị bão lụt tại VN.: — Bác Kỳ 50 €. — Chị Phú 50 €.

Tri Ân

October 25, 2017 Chuyên mục : Tri ân

Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:
1. Bữa nấu ăn ngày 24.09.17: 895 €. – Hiệp Linh 100 €. – Ẩn danh 200 €. – Tuấn Cúc 50 €. – Chị Nga 50 €. – Sơn Ân 50 €. – Chị Vui 20 €. – Ẩn danh 35 €. – Giàu Toàn 100 €. – Ẩn danh 50 €. – Chị Phúc 50 €. – Trang Hiền 50 €. – Chị Sanh 20 – Hoa Linh 20 €. – Toni Lê 10 €. – Bích Hiền 500 ngàn VNĐ. – Các ân nhân ủng hộ bánh ngọt, xôi chè, gỏi, xá xíu, các loại rau và bún. đọc tiếp …

Tri Ân

September 27, 2017 Chuyên mục : Tri ân

Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:
1. Giúp cho các sinh viên nghèo qua cha Minh, dòng Tên: ■ Bé Na 100 €. ■ Hiếu Hạnh 200 €.
2. Giúp cho Mái Ấm Thanh Tâm, Việt Nam: ■ Hiếu Hạnh 200 €.
3. Giúp cho gia đình Tê-Phan: ■ Sophia 25 €, ■ Minh An 50 €, ■ Gđ. ô. Việt 50 €, ■ Ông Sự 20 €, ■ Gđ. chị Mơ 50 €.
4. Các em học sinh nghèo qua linh mục Giacôbê Nguyễn Vũ Bằng, Gx. Ômôn, Cần Thơ, Việt Nam: ■ Bà Thuyên 20 €, ■ Gđ Tina 150 €, ■ Bà Vũ Thị Tho 200 €.
5. Giúp cho các linh mục hưu dưỡng: ■ Bà Diệu 50 €.
6. Giúp cho nhà thờ Nam Định bị cháy: ■ Trần Thị Bé 50 €.
Xin chân thành cảm tạ.

Tri Ân

July 11, 2017 Chuyên mục : Tri ân

Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

1-Giúp cho các sinh hoạt của giáo xứ:

 • Ban Giúp lễ bán nước lễ Phục Sinh ngày 27.03.: 162,17 €.

2- Giúp cho nhà mồ côi khuyết tật Mai Ân :

 • Bữa nấu ăn ngày 28.05.17: 1265 €.
 • Các chị ẩn danh 310 €.
 • Gđ Sang Khu 200 €.
 • Đoàn Nhựt Thảo 100 €.
 • Ẩn danh 100 €.
 • Ẩn danh 100 €.
 • Ẩn danh 100 €.
 • Ẩn danh 100 €.
 • Ẩn danh 100 €.
 • Ẩn danh 50 €.
 • Ẩn danh 50 €.
 • Ẩn danh 25 €.
 • Các Ân nhân ẩn danh ủng hộ bánh bao, bánh mì, các loại bánh, các loại xôi, chè và thực phẩm.

Tổng số tiền 2700 € đã được nhóm Thiện nguyện gởi về giúp cho nhà mồ côi khuyết tật Mai Ân do hội dòng MTG Gò Vấp phụ trách.

3-Các em học sinh nghèo qua linh mục Giacôbê Nguyễn Vũ Bằng, Gx. Ômôn, Cần Thơ, Việt Nam:

 • Chị Tươi 50 €.

Xin chân thành cảm tạ.

Tri Ân

June 13, 2017 Chuyên mục : Tri ân

Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:

Giúp cho gia đình Tê-Phan:

 • Thùy An 20 €.
 • Bác Thuyên 20 €.
 • Hiếu Thiện 20 €.
 • Gđ Tuyết Trinh 20 €.
 • Chị Bé 100 €.
 • Gđ. Quang Nam (Regensburg) 100 €.
 • Kenny 50 €.
 • Anh Trung 50 €.
 • Anh Mên 20 €.
 • Đào Công Nam 20 €.
 • Chị Thủy 20 €.
 • Chistian 20 €.

Xin chân thành cảm tạ.

Tri Ân

May 12, 2017 Chuyên mục : Tri ân

Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:

1-Giúp nạn nhân bão lụt Quảng Bình:

 • Bữa nấu ăn ngày 26.03.: 815 €.
 • Ẩn danh 500 €.
 • Ẩn danh 200 €.
 • Ẩn danh 80 €.
 • Ẩn danh 30 €.
 • Ẩn danh 30 €.
 • Ẩn danh 20 €.
 • Bác Thuyên 20 €
 • Gđ. Hiền Trang 50 €.
 • Gđ. Hải Vinh 35 €.
 • Gđ. Hương Trân 20 €.
 • Các ân nhân ẩn danh ủng hộ bánh mì, bánh ngọt, xôi chè.

Tổng số tiền 1800 € sẽ do nhóm thiện nguyện gởi về giúp nạn nhân bão lụt Quảng Bình qua lm. Chính Trực.

2-Giúp gia đình Tê-Phan:

 • Anh Phước 210 €.
 • Bà Vũ Thị Tho (Agsburg) 100 €.
 • Chị Hằng (Dingildfing) 50 €.
 • Nhóm cầu nguyện Lòng thương xót 90 €.

3-Giúp cho các em học sinh nghèo qua linh mục Bằng, Cần Thơ, Việt Nam:

 • Bác Kỳ 50 €.
 • Gđ Nhung-Tuyền 50 €.
 • Lệ Hoa 50 €.
 • Ôb. Dung 50 €.
 • Thùy An 50 €.
 • Gđ Tuyết Trinh 50 €.
 • Gđ Trâm Anh 20 €.

4-Giúp cho trại phong Komtum, VN.:

 • Bà Xuân 500 €.

5-Mikrowelle cho giáo xứ:

 • Gđ Nga Sơn Thu 100 €.

6-Giúp cho các sinh hoạt của giáo xứ:

 • Thánh lễ Phục Sinh ngày 16.04.: 740 €.
 • Bán thực phẩm: 1948 €.
 • Gđ Hiền 52 €.
 • Gđ Hoàng tặng gạo.
 • Nhóm Tôn Tạ Nữ Vương tặng ba tê gan, Mayonais, dưa chua, bánh tiêu và dầu cháo quẩy.
 • Các ân nhân ẩn danh ủng hộ thịt xá xiú và các loại xôi, các loại chè, các loại bánh, bún, nước mắm, Salat.

Tri Ân

April 14, 2017 Chuyên mục : Tri ân

Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:
1. Giúp làng phong Kontum:

 • Bữa nấu ăn ngày 26.02.17: 880 €.
 • Bác Ban 100 €.
 • Đoàn Nhật Thảo 50 €.
 • Ngô Quang Diễm Phi 30 €.
 • Bác Châu 50 €.
 • Bác Thuyên 20 €.
 • Chị Lệ Nga 30 €.
 • Chị Sanh 20 €.
 • Chị Tơ 20 €.
 • Chị Hương 20 €.
 • Hiền Trang 50 €.
 • Chị lệ Thành 20 €.
 • Chị Dung 20 €.
 • Chị Yến 20 €.
 • Chị Tâm 10 €.
 • Ẩn danh 30 €.
 • Ẩn danh 50 €.
 • Ẩn danh 250 €.
 • Ẩn danh 20 €.
 • Ẩn danh 10 €.
 • Ẩn danh 50 €.
 • Ẩn danh 30 €.
 • Ẩn danh 20 €.
 • Các ân nhân ẩn danh ủng hộ 1 thùng bún, các loại bánh, xôi chè.

Tổng số tiền 1800 € sẽ do nhóm thiện nguyện gởi về giúp cho làng phong Kontum, VN.
2. Giúp các em học sinh nghèo: (qua lm. Giacôbê Nguyễn Vũ Bằng, Gx. Ômôn, Cần Thơ, Việt Nam)

 • Chị Tươi 50 €.
 • Tina 20 €.
 • Ngọc Khánh 50 €.

3. Giúp cho gia đình Tê-Phan:

 • Ẩn danh 50 €.
 • Chị Hương 15 €.
 • Bác Thuyên 20 €.
 • Chị Hương 15 €.

4. Ân nhân ẩn danh tặng ban giúp lễ :

 • 50 €.

5. Giúp cho Somalia, Phi Châu:

 • Đinh Thanh Phương 1200 €.

Tri Ân

March 03, 2017 Chuyên mục : Tri ân

Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:

1- Giúp cho người dân tộc thiểu số tại Đà Lạt:

 • Nấu ăn ngày 29.01.17:  939,50 €.
 • Tiền Loto 35,50 €.
 • Nguyễn Hồng Anh 20 €.
 • Gđ Kim Anh 50 €.
 • Ẩn danh 30 €.
 • Ẩn danh 50 €.
 • Ẩn danh 20 €.
 • Bác Diệu 5 €.
 • Các ân nhân ẩn danh ủng hộ xôi, chè, bánh.

Tổng số tiền 1150 € sẽ được gởi về giúp cho dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt để giúp cho người dân tộc thiểu số.

2-Giúp cho gia đình Tê-Phan:

 • Gđ Trúc 20 €.
 • Christian 50 €.
 • Hoàng Phong 100 €.

3-Giúp các em học sinh nghèo (qua linh mục Giacôbê Nguyễn Vũ Bằng, Gx. Ômôn, Cần Thơ, Việt Nam):

 • Chị Vui 50 €.
 • Gđ Đặng 20 €.
 • Theo Tú 50 €.
 • Hoàng Sơn 20 €.

Giáo xứ xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.

Tri Ân

December 02, 2016 Chuyên mục : Tri ân

Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

1-Giúp cho bão lụt miền Trung:

 • Thánh lễ ngày 30.10.16: 963€.
 • Các gia đình tại Rosenheim và Traunstein 120 €
 • Gđ. Khiêm-Xuân Anh 200 €.
 • Ẩn danh  20 €.
 • Gđ. Đặng 70 €.
 • Gđ. Báu 50 €.
 • Gđ. Nguyễn 500 € và 5.301.700 đồng VN.
 • Chị Hoàng 100 €.
 • Gđ. Đăng 20€.
 • Chị Ngọc Ánh 50 €.
 • Gđ Phong-Thịnh 50 €.
 • Gđ. Vũ 100 €.
 • Hiếu Hạnh 200 €.
 • Quách Đại Xinh 100 €.

2-Giúp cho Mái Ấm Thanh Tâm, Việt Nam:

 • Gđ. Hạnh 10 €.
 • Gđ. Kenny 20 €.

3-Giúp cho gia đình Tê-Phan:

 • Cô Dung 50 €.
 • Gđ. bác Trìu 50 €.
 • Cô Túc 50 €.
 • Ẩn danh 50 €.
 • Gđ. Đặng 15 €.
 • Gđ. Nguyễn Văn Bền-Sâm 20 €.
 • Gđ. Nguyễn 200 €.
 • Gđ. bác Thanh 200 €.
 • Gđ. Tuấn 50 €.
 • Chị Trúc 20 €.
 • Bác Thuyên 20 €.

4-Giúp cho ban Giúp lễ:

 • Bữa nấu ăn ngày 30.10.: 1123 €

Tri Ân

November 08, 2016 Chuyên mục : Tri ân

Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

1-Giúp cho gia đình Tê-Phan:

 • Gđ. Vũ Xuân Huyến 100 €.
 • Đại gđ. Tạo Hân, Hào Huy, Hiền Toàn, Hùng Hạnh 200 €.
 • Ẩn danh  15 €.
 • Gđ. Đặng 50 €.
 • Ẩn danh  200 €.
 • Chị H. Thắm 15 €.
 • Têrêsa 20 €.
 • Bác Thuyên 20 €.
 • Gđ. Công Anh 50 €.
 • Chị Thắm 20 €.

2- Giúp các thầy thỉnh sinh dòng Ngôi Lời:

 • Bữa nấu ăn ngày 25.09.16: 590 €.
 • Ẩn danh  50 €.
 • Ẩn danh  20€.
 • Bà Thái 30 €.
 • Hiếu Hà 10 €.

Tổng số tiền 700 € sẽ được gởi về giúp cho các thầy thỉnh sinh dòng Ngôi Lời qua cha Phú.

3- Giúp các linh mục hưu trí:

 • Bữa nấu ăn ngày 25.09.16: 590 €.
 • Ẩn danh  50 €.
 • Bà Sanh 20 €.
 • Hiếu Hà 10 €.
 • Chị Tuyết Đào 15 €.
 • Thi Ân 15 €.
 • Ẩn danh  500€.

Tổng số tiền 1200 € sẽ được gởi về giúp cho các linh mục hưu trí.

4-Giúp cho Mái Ấm Thanh Tâm, Việt Nam:

 • Bác Châu 100 €.
 • Phong Thịnh 20 €.

5-Giúp cho baõ lụt miền Trung:

 • Thánh lễ ngày 23.10.16: 1073 €.
 • Tâm-Tiên 50 €
 • Gđ. Tuyết Trinh 50 €
 • Gđ. Đăng Hiền 50 €.
 • Gđ. Khang-T. Anh 20 €.
 • Mai Thị Phương 100 €.
 • Chị ẩn danh  100 €.
 • Cô Ngọc 50 €.
 • Gđ. bác Toại 200 €.
 • Chị Fuß 100 €.