Chương trình lễ Phục Sinh tại nhà thờ St. Benedikt

March 31, 2022 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 14.04.22.

17g30 Thánh lễ tưởng nhớ Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể

Chầu Thánh Thể tại nhà thờ St. Benedikt.

Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 15.04.22.

10g00 Đàng Thánh Giá các dân tộc tại nhà thờ Michael, Karlsplatz.

17g00 Nghi thức tưởng niệm cuộc khổ nạn Chúa Giêsu.

Thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 16.04.22.

18g30 Thánh lễ đêm Phục Sinh.  Đêm Canh Thức Vượt Qua

Chúa Nhật Phục Sinh, ngày 17.04.22.

15g00 Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh.