Archive for the ‘Chúc mừng’

November 30, 2023 Chuyên mục : Chúc mừng

November 30, 2022 Chuyên mục : Chúc mừng

August 06, 2022 Chuyên mục : Chúc mừng

Cầu chúc các em thiếu niên và thiếu nhi
một mùa hè an lành.
Cầu chúc ông bà và anh chị em
một mùa hè an bình.

December 01, 2021 Chuyên mục : Chúc mừng

August 03, 2021 Chuyên mục : Chúc mừng


Cầu chúc các em thiếu niên và thiếu nhi
một mùa hè an lành.
Cầu chúc ông bà và anh chị em một mùa hè an bình.


December 01, 2020 Chuyên mục : Chúc mừng

Kính chúc quý ông bà và anh chị em

một mùa Giáng Sinh và một  năm mới           

tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa

July 30, 2020 Chuyên mục : Chúc mừng

 

Cầu chúc các em thiếu niên và thiếu nhi

một mùa hè an lành.

 

Cầu chúc ông bà và anh chị em một mùa hè an bình.

 

August 05, 2019 Chuyên mục : Chúc mừng

Chúc các em thiếu niên và thiếu nhi

một mùa hè thật vui vẻ, sức khoẻ dồi dào

để niên học tới gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp hơn.

Cầu chúc ông bà và anh chị em một mùa hè an bình.

November 30, 2018 Chuyên mục : Chúc mừng

Lãnh Nhận Bí Tích Thanh Tẩy

July 07, 2017 Chuyên mục : Chúc mừng

  • Em Maria Phi Mina An Thy và em Phêrô Phi Henry Hoàng con của anh chị Phi Văn Thắng.
  • Em Lukas Phạm Kai con của anh chị Phạm Michael đã được lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy.

Giáo xứ chung vui với gia đình các anh chị và nguyện chúc các bé được tràn đầy tình yêu và ân sủng của Chúa.