Archive for the ‘Chúc mừng’

December 01, 2021 Chuyên mục : Chúc mừng

August 03, 2021 Chuyên mục : Chúc mừng


Cầu chúc các em thiếu niên và thiếu nhi
một mùa hè an lành.
Cầu chúc ông bà và anh chị em một mùa hè an bình.


December 01, 2020 Chuyên mục : Chúc mừng

Kính chúc quý ông bà và anh chị em

một mùa Giáng Sinh và một  năm mới           

tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa

July 30, 2020 Chuyên mục : Chúc mừng

 

Cầu chúc các em thiếu niên và thiếu nhi

một mùa hè an lành.

 

Cầu chúc ông bà và anh chị em một mùa hè an bình.

 

August 05, 2019 Chuyên mục : Chúc mừng

Chúc các em thiếu niên và thiếu nhi

một mùa hè thật vui vẻ, sức khoẻ dồi dào

để niên học tới gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp hơn.

Cầu chúc ông bà và anh chị em một mùa hè an bình.

November 30, 2018 Chuyên mục : Chúc mừng

Lãnh Nhận Bí Tích Thanh Tẩy

July 07, 2017 Chuyên mục : Chúc mừng

  • Em Maria Phi Mina An Thy và em Phêrô Phi Henry Hoàng con của anh chị Phi Văn Thắng.
  • Em Lukas Phạm Kai con của anh chị Phạm Michael đã được lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy.

Giáo xứ chung vui với gia đình các anh chị và nguyện chúc các bé được tràn đầy tình yêu và ân sủng của Chúa.

Lãnh Nhận Bí Tích Thanh Tẩy

June 08, 2017 Chuyên mục : Chúc mừng

  • Em  Johanna Nguyễn Thanh Như Melissa con của  chị Nguyễn Hồng Hạnh.
  • Em  Phêrô Phạm Timmy Duy con của anh chị Phạm Ngọc Anh.
  • Chị Maria Nguyễn Thị Thùy Linh

đã được lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy.

Giáo xứ chung vui với gia đình các anh chị và nguyện chúc anh chị và các bé được tràn đầy tình yêu và ân sủng của Chúa.

Chúc Mừng

August 13, 2014 Chuyên mục : Chúc mừng

Thầy phó tế Bùi Quang Minh, dòng Tên, sẽ được thụ phong linh mục qua việc đặt tay của đức tổng giám mục Giuse Bùi Văn Đọc, vào lúc 6 giờ ngày 21.08.2014 tại Học Viện Thánh Giuse, Sàigòn.

Trong thời gian tu học tại München, thầy Minh đã từng sinh hoạt với giáo xứ chúng ta.

Giáo xứ chúc mừng Thầy và nguyện xin Thiên Chúa ban cho Thầy nhiều hồng ân trên con đường phục vụ.

Lãnh Nhận Bí Tích Thanh Tẩy

July 10, 2014 Chuyên mục : Chúc mừng

  • Anh Giuse Nguyễn Trung Hiếu
  • Em Têrêsa Lê Louisa Hân-Di con của anh chị Lê Minh Sang.
  • Em Maria Magdalena Lohlein con của anh chị Lohlein Trần Thị Thắm.
  • Em Dominicô Nguyễn Bùi Hoàng Đức con của  chị Nguyễn Kim Soàng.
  • Em Giuse Nguyễn Patrick con của anh chị Nguyễn Văn Toản đã được lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy.

Giáo xứ chung vui với gia đình các anh chị và nguyện chúc anh Hiếu cùng các bé được tràn đầy tình yêu và ân sủng của Chúa.