Archive for the ‘Chương trình mục vụ’

Chương Trình Mục Vụ 11.2017

October 26, 2017 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

Thứ tư 01.11:
11g15
11g30
– Nguyện kinh.
Lễ Các Thánh Nam Nữ tại St. Benedikt.
03.11:
  15g30
16g30
– 15g30 Giải tội.
– Lần Hạt và Thánh lễ. Bí tích Sức Dầu tại Trung Tâm Công Giáo
04.11:
  16g00
16g30
– Lần Hạt
– Thánh lễ thứ bảy đầu tháng. Sau lễ họp hội Legio Mariae

đọc tiếp …

Chương Trình Mục Vụ tháng 10.2017

September 27, 2017 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

CN 01.10:
10g45
12g30
12g45-15g00
Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật. Lễ tạ ơn mùa màng.
Ca đoàn Thánh Gia và ca đoàn Thăng Thiên tập hát.
Sinh hoạt Thiếu nhi.
07.10:
  16g00
16g30
Lần Hạt
Thánh lễ thứ bảy đầu tháng. Sau lễ họp hội Legio Mariae

đọc tiếp …

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

August 06, 2017 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, lễ trọng, vào ngày 15.08.2017, sẽ có thánh lễ lúc 11 giờ tại nhà thờ St. Benedikt, Schrenkstr. 2.

Bản Tin tháng 8. – 9.2017

August 03, 2017 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ
THÁNG 8
04.08: 16g30 Chầu Mình Thánh, lần Hạt và Thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại TTCG.
05.08: 16g00 Lần Hạt. 16g30 Thánh lễ đầu tháng tại TTCG.
Sau lễ, họp hội Legio Mariae.
06.08: 10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh Lễ Chúa nhật.
13.08: 10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh Lễ Chúa nhật.
…đọc tiếp

Chương trình mục vụ tháng 07.2017

June 29, 2017 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

01.07
 • 16g00
Lần hạt.
 • 16g30
Thánh lễ đầu tháng.

Sau lễ họp hội Legio Mariae.

02.07
 • 10g45
Nguyện kinh.
 • 11g00
Thánh lễ Chúa nhật.
 • 11g00-11g40
Các em học hỏi Lời Chúa tại Trung Tâm CG.
 • 12g30
Ca đoàn Thánh Gia và ca đoàn Thăng Thiên tập hát.
 • 12g45-15g00
Sinh hoạt Thiếu nhi.
07.07
 • 16g30
Chầu Mình Thánh, lần Hạt và Thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm Công Giáo.
08.07
 • 13g30-15g30
Lớp Việt ngữ tại Trung Tâm CG.
09.07
 • 10g45
Nguyện kinh.
 • 11g00
Thánh lễ Chúa nhật.
 • 15g00
Thánh lễ tại Regensburg.
16.07
 • 10g45
Nguyện kinh
 • 11g00
Thánh lễ Chúa nhật.
 • 11g00-11g40
Các em học hỏi Lời Chúa tại Trung Tâm CG.
 • 12g30
Ca đoàn Thánh Gia và ca đoàn Thăng Thiên tập hát.
 • 12g45-15g00
Sinh hoạt Thiếu nhi.
22.07
 • 13g30-15g30
Lớp Việt ngữ tại Trung Tâm CG.
23.07
 • 11g00
Thánh lễ mừng Quan Thầy Giáo Xứ tại nhà thờ St. Benedikt.
30.07
 • 10g45
Nguyện kinh.
 • 11g00
Thánh lễ Chúa nhật.
_____________________________________________________________

Thánh lễ trong tuần tại Trung Tâm Công Giáo VN
Thứ ba, thứ tư, thứ sáu: 16g40 Lần hạt, 17g00 Thánh lễ _____________________________________________________________

Chương trình mục vụ tháng 06.2017

June 09, 2017 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

02.06
 • 16g30
Chầu Mình Thánh, lần Hạt và Thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại TTCG.
03.-05.06 Đại Hội Công Giáo tại Aschaffenburg.
11.06
 • 10g45
Nguyện kinh.
 • 11g00
Thánh lễ Chúa nhật.

– Rửa tội trẻ em.

 • 12g00-14g00
Ban Giúp lễ sinh hoạt tại St. Benedikt.
15.06
 • 08g45
Kiệu Mình Thánh tại Marienplatz.
18.06
 • 10g45
Nguyện kinh.
 • 11g00
Thánh lễ Chúa nhật.
 • 11g00-11g40
Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.
 • 12g30
Ca đoàn Thánh Gia và ca đoàn Thăng Thiên tập hát.
 • 12g45-15g00
Sinh hoạt Thiếu nhi.
24.06
 • 13g30-15g30
Lớp Việt ngữ.
 • 14g00
Thánh lễ hôn phối tại Herrsching.
 • 15g00
Thánh lễ hôn phối tại Regensburg
25.06
 • 10g45
Nguyện kinh.
 • 11g00
Thánh lễ Chúa nhật.
 • 12g30
Họp ban ngành.
 • 16g00
Thánh lễ tại Augsburg.

_____________________________________________________________

Thánh lễ trong tuần tại Trung Tâm Công Giáo VN
Thứ ba, thứ tư, thứ sáu: 16g40 Lần hạt, 17g00 Thánh lễ _____________________________________________________________

Chương Trình Mục Vụ Tháng 5

May 07, 2017 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

01.05
 • 11g00-15g00
HĐGX tĩnh tâm tại TTCG.
05.05
 • 16g30
Chầu Mình Thánh, lần Hạt và thánh lễ

thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm CG.

06.05 Hành hương Đức Mẹ Altötting:
 • 12g30
Thánh lễ tại Kongregationssaal.
 • 15g00
Chầu Mình Thánh tại St. Konrad, Kapellplz. 23.
07.05
 • 10g45
Nguyện kinh.
 • 11g00
Thánh lễ Chúa nhật 4 PS.
 • 11g00-11g40
Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.
 • 12g30
Ca đoàn Thăng Thiên tập hát.
 • 12g45-15g00
Sinh hoạt Thiếu nhi.
13.05
 • 13g30-15g30
Lớp Việt ngữ.
14.05
 • 10g45
Nguyện kinh.
 • 11g00
Thánh lễ Chúa nhật 5 PS.

Ngày Muttertag.

 • 12g30-14g30
Tĩnh tâm tại Trung Tâm CG.
21.05
 • 10g45
Nguyện kinh.
 • 11g00
Thánh lễ Chúa nhật 6 PS.
 • 11g00-11g40
Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.
 • 12g30
Ca đoàn Thánh Gia và ca đoàn Thăng Thiên tập hát.
 • 12g45-15g00
Sinh hoạt Thiếu nhi.
25.05
 • 11g00
Lễ Chúa Giêsu Lên Trời.

Ca đoàn Thăng Thiên mừng lễ quan thầy.

28.05
 • 10g45
Nguyện kinh.
 • 11g00
Thánh lễ Chúa nhật 7 PS.

Lễ quan thầy Thiếu niên và Thiếu nhi.

__________________________________________________________

Thánh lễ trong tuần tại Trung Tâm Công Giáo VN
Thứ ba, thứ tư, thứ sáu: 16g40 Lần hạt, 17g00 Thánh lễ _____________________________________________________________

Chương Trình Lễ Phục Sinh

April 12, 2017 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 13.04.17.

 • 17g30 Thánh lễ tưởng nhớ Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể

tại nhà thờ St. Benedikt.

Sau lễ, chầu Thánh Thể tại Trung Tâm Công Giáo VN.

Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 14.04.17.

 • 10g00 Đàng Thánh Giá các dân tộc từ nhà thờ Michael, Karlsplatz.
 • 15g30-16g30 Giải tội tại Trung Tâm Công Giáo.
 • 17g00 Nghi thức tưởng niệm cuộc khổ nạn Chúa Giêsu tại St. Benedikt.

Thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 15.04.17.

 • 18g30  Thánh lễ đêm Phục Sinh tại nhà thờ St. Benedikt.

Đêm Canh Thức Vượt Qua

Chúa Nhật Phục Sinh, ngày 16.04.17.

tại nhà thờ St. Nikolaus, Stanigplatz 12.

 • 14g00 Giải tội.
 • 15g00 Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh.

Sau thánh lễ có bán thức ăn, chương trình văn nghệ Karaoke

và chương trình sinh hoạt cho thiếu nhi.

Chương Trình Mục Vụ Tháng 4

April 03, 2017 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

01.04
 • 16g00
Lần Hạt.
 • 16g30
Thánh lễ Hòa Giải cho các bác Cao niên tại Trung Tâm  CG. Sau lễ, họp hội Legio Mariae.
02.04
 • 10g45
Nguyện kinh.
 • 11g00
Thánh lễ Chúa nhật 5 mùa chay.
 • 11g00-11g40
Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.
 • 12g30
Ca đoàn Thánh Gia và ca đoàn Thăng Thiên tập hát.
 • 12g45-15g00
Sinh hoạt Thiếu nhi.
07.04
 • 15g30-16g30
Giải tội.
 • 16g40
Chầu Mình Thánh, lần Hạt và Thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm Công Giáo.
08.04
 • 11g-13g00
Giáo lý Rước lễ lần đầu.
 • 13g30-15g30
Lớp Việt ngữ.
 • 19g00
Thánh lễ Hòa Giải cho thanh thiếu niên và người lớn tại St. Benedikt.
09.04
 • 11g00
Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá.
 • 12g30
Ca đoàn Thánh Gia tập hát.
 • 16g00
Thánh lễ tại Augsburg.
13.04
 • 17g30
Thánh lễ tưởng nhớ Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể tại nhà thờ St.Benedikt. Sau lễ, chầu Thánh Thể tại Trung Tâm CG.
14.04
 • 10g00
Đàng Thánh Giá các dân tộc từ nhà thờ St. Michael, Karlsplatz.
 • 15g30-16g30
Giải tội tại Trung Tâm Công Giáo.
 • 17g00
Nghi thức tưởng niệm cuộc khổ nạn Chúa Giêsu tại nhà thờ St. Benedikt.
15.04
 • 18g30
Thánh lễ đêm Phục Sinh tại nhà thờ St. Benedikt.
16.04
 • 14g00
Giải tội.
 • 15g00
Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh tại nhà thờ   St. Nikolaus.
23.04
 • 10g45
Nguyện kinh.
 • 11g00
Thánh lễ Chúa nhật 2 Phục Sinh.
 • 11g00-11g40
Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG
29.04
 • 11g30-12g30
Lớp Giáo lý Rước lễ lần đầu tập nghi thức tại nhà thờ    St. Benedikt.
30.04
 • 10g45
Nguyện kinh.
 • 11g00
Thánh lễ Chúa nhật 3 Phục Sinh.

10 em lãnh nhận bí tích Thánh Thể.

_____________________________________________________________

Thánh lễ trong tuần tại Trung Tâm Công Giáo VN
Thứ ba, thứ tư, thứ sáu: 16g40 Lần hạt, 17g00 Thánh lễ _____________________________________________________________

Chương trình mục vụ tháng 01.2017

December 28, 2016 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

01.01
 • 10g45
Nguyện kinh.
 • 11g00
Thánh lễ Chúa Nhật đầu năm.
06.01
 • 16g40
Chầu Mình Thánh, lần Hạt và Thánh lễ thứ sáu đầu tháng

tại Trung Tâm Công Giáo.

07.01
 • 16g00
Lần Hạt.
 • 16g30
Thánh lễ thứ bảy đầu tháng.

Sau lễ họp hội Legio Mariae.

08.01
 • 10g45
Nguyện kinh.
 • 11g00
Thánh lễ Chúa Nhật.

Quan thầy ca đoàn Thánh Gia.

14.01
 • 11g00-13g00
Giáo lý Rước lễ lần đầu.
 • 13g30-15g30
Lớp Việt ngữ.
15.01
 • 10g45
Nguyện kinh.
 • 11g00
Thánh lễ Chúa nhật.
 • 11g00-11g40
Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.
 • 12g30
Ca đoàn Thánh Gia và ca đoàn Thăng Thiên tập hát.
 • 12g45-15g00
Sinh hoạt Thiếu nhi.
 • 15g00
Thánh lễ tại Regensburg.
22.01
 • 10g45
Nguyện kinh.
 • 11g00
Thánh lễ Chúa nhật.
 • 12g30-14g00
Tĩnh tâm tại Trung Tâm CG.
28.01
 • 11g00-13g00
Giáo lý Rước lễ lần đầu.
 • 13g30-15g30
Lớp Việt ngữ.
29.01
 • 10g45
Nguyện kinh.
 • 11g00
Thánh lễ Chúa nhật.

Tết Nguyên Đán.

Kính chúc quý ông bà và anh chị em
một mùa Giáng Sinh và một  năm mới
tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa

_____________________________________________________________ Thánh lễ trong tuần tại Trung Tâm Công Giáo VN
Thứ ba, thứ tư, thứ sáu: 16g40 Lần hạt, 17g00 Thánh lễ _____________________________________________________________

~