Archive for the ‘Chương trình mục vụ’

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

September 26, 2023 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

July 06, 2023 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

June 02, 2023 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

May 01, 2023 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

April 02, 2023 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ tháng 3

March 01, 2023 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ tháng 2

February 03, 2023 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

03.02

16g45 Chầu Mình Thánh, lần Hạt và Thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm CG.

04.02

Thứ bảy đầu tháng tại Trung Tâm Công Giáo

* 15g30 Lần Hạt và Thánh lễ.

     Sau lễ họp hội Legio Mariae.

05.02

11g00 Thánh lễ Chúa nhật 5 TN.

* 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.

     * 12g30 Ca đoàn Thánh Gia.

đọc tiếp…

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ tháng 12.2022 và 01.2023

November 30, 2022 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

02.12  
  * 6g45 Chầu Mình Thánh, lần Hạt và Thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm CG.
03.12  
  * 10g15 Lần Hạt. 11g00 Nghi thức Hòa Giải và Thánh lễ cho giới cao niên tại St. Benedikt.          
Quan thầy hội Legio Mariae.
04.12  
  * 11g00 Thánh lễ CN. 2 mùa Vọng.
* 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.
* 12g30 Cđ. Thánh Gia, Cđ. Thăng Thiên tập hát.            
* 15g00 Thánh lễ tại Regensburg

đọc tiếp…

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ tháng 11

November 09, 2022 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

01.11  
  11g00 Lễ Các Thánh Nam Nữ tại St. Benedikt.
04.11  
  Thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm Công Giáo 16g45 Lần Hạt.  17g00 Thánh lễ.
05.11  
  Thứ bảy đầu tháng tại Trung Tâm Công Giáo * 15g30 Lần Hạt và Thánh lễ. Sau lễ họp hội Legio Mariae.
06.11  
  11g00 Thánh lễ Chúa nhật 32 TN. * 15g00 Thánh lễ tại Augsburg.

đọc tiếp…

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

September 29, 2022 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

01.10  
  15g15 Lần Hạt. 15g30 Thánh lễ thứ bảy đầu tháng tại Trung Tâm Công Giáo.

* Sau lễ, họp hội Legio Mariae *

02.10  
  11g00 Thánh Lễ Chúa nhật 27 TN.
07.10  
  16g45 Lần Hạt. 17g00 Thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm Công Giáo.
09.10  
  11g00 Thánh Lễ Chúa nhật 28 TN. * 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên tập hát.

đọc tiếp…