Archive for the ‘Chương trình mục vụ’

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ tháng 3

March 01, 2023 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ tháng 2

February 03, 2023 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

03.02

16g45 Chầu Mình Thánh, lần Hạt và Thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm CG.

04.02

Thứ bảy đầu tháng tại Trung Tâm Công Giáo

* 15g30 Lần Hạt và Thánh lễ.

     Sau lễ họp hội Legio Mariae.

05.02

11g00 Thánh lễ Chúa nhật 5 TN.

* 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.

     * 12g30 Ca đoàn Thánh Gia.

đọc tiếp…

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ tháng 12.2022 và 01.2023

November 30, 2022 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

02.12  
  * 6g45 Chầu Mình Thánh, lần Hạt và Thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm CG.
03.12  
  * 10g15 Lần Hạt. 11g00 Nghi thức Hòa Giải và Thánh lễ cho giới cao niên tại St. Benedikt.          
Quan thầy hội Legio Mariae.
04.12  
  * 11g00 Thánh lễ CN. 2 mùa Vọng.
* 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.
* 12g30 Cđ. Thánh Gia, Cđ. Thăng Thiên tập hát.            
* 15g00 Thánh lễ tại Regensburg

đọc tiếp…

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ tháng 11

November 09, 2022 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

01.11  
  11g00 Lễ Các Thánh Nam Nữ tại St. Benedikt.
04.11  
  Thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm Công Giáo 16g45 Lần Hạt.  17g00 Thánh lễ.
05.11  
  Thứ bảy đầu tháng tại Trung Tâm Công Giáo * 15g30 Lần Hạt và Thánh lễ. Sau lễ họp hội Legio Mariae.
06.11  
  11g00 Thánh lễ Chúa nhật 32 TN. * 15g00 Thánh lễ tại Augsburg.

đọc tiếp…

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

September 29, 2022 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

01.10  
  15g15 Lần Hạt. 15g30 Thánh lễ thứ bảy đầu tháng tại Trung Tâm Công Giáo.

* Sau lễ, họp hội Legio Mariae *

02.10  
  11g00 Thánh Lễ Chúa nhật 27 TN.
07.10  
  16g45 Lần Hạt. 17g00 Thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm Công Giáo.
09.10  
  11g00 Thánh Lễ Chúa nhật 28 TN. * 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên tập hát.

đọc tiếp…

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ tháng 8 và 9

August 06, 2022 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

05.08  
  Thứ sáu đầu tháng 16g45 Lần Hạt.  17g00 Thánh lễ.
06.08  
  Thứ bảy đầu tháng 16g45 Lần Hạt.  17g00 Thánh lễ.
07.08  
  11g00 Thánh lễ Chúa nhật 19 TN.  
13.08  
  15g00 Thánh lễ Hôn Phối.
14.08  
  11g00 Thánh lễ Chúa nhật 20 TN.
15.08  
  11g00 Thánh Lễ kính Đức Mẹ Lên Trời

đọc tiếp…

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ tháng 7

July 01, 2022 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

01.07
  Thứ sáu đầu tháng

16g45 Lần Hạt.  17g00 Thánh lễ.

02.07
Thứ bảy đầu tháng

16g45 Lần Hạt.  17g00 Thánh lễ.

03.07
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 14 TN.

* 13g00 Họp Ban Ngành

đọc tiếp…

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ tháng sáu

June 01, 2022 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

03.06
Thứ sáu đầu tháng

16g45 Lần Hạt.  17g00 Thánh lễ.

04.06
Thứ bảy đầu tháng

16g45 Lần Hạt.  17g00 Thánh lễ.

05.06
11g00 Thánh lễ Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

đọc tiếp…

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

April 30, 2022 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

01.05
  11g00 Thánh lễ Chúa nhật 3 Phục Sinh.
06.05
Thứ sáu đầu tháng

16g45 Lần Hạt.  17g00 Thánh lễ.

07.05
Hành hương Đức Mẹ Altötting:

* 12g30 Thánh lễ tại Kongregationssaal.

* 14g30 Chầu Mình Thánh tại Kongregationssaal.

08.05
11g00 Thánh lễ Chúa nhật 4 Phục Sinh.

– Ngày Muttertag.

đọc tiếp…

Chương trình lễ Phục Sinh tại nhà thờ St. Benedikt

March 31, 2022 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 14.04.22.

17g30 Thánh lễ tưởng nhớ Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể

Chầu Thánh Thể tại nhà thờ St. Benedikt.

Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 15.04.22.

10g00 Đàng Thánh Giá các dân tộc tại nhà thờ Michael, Karlsplatz.

17g00 Nghi thức tưởng niệm cuộc khổ nạn Chúa Giêsu.

Thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 16.04.22.

18g30 Thánh lễ đêm Phục Sinh.  Đêm Canh Thức Vượt Qua

Chúa Nhật Phục Sinh, ngày 17.04.22.

15g00 Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh.