Archive for the ‘Liên lạc’

Trung Tâm Công Giáo VN

October 27, 2013 Chuyên mục : Liên lạc

Giờ làm việc của văn phòng:

  • Thứ ba đến thứ sáu
  • Từ 09g30 đến 13g30

Điạ chỉ:

Landsbergerstr. 39, 80339 München.
Tel. 089- 500 347 0
Fax 500 347 26

Lm. Tôma Lê Thanh Liêm: xin liên lạc qua số điện thoại văn phòng:
Tel.089-5003470

Chỉ trong trường hợp thật khẩn cấp (Hấp hối, Sterbefall)
Mobil: 0178-5355627

Email:

trungtam@gxnvhb.de hoặc

Vietnamesische.Kath.Gemeinde-Muenchen@eomuc.de (bắt đầu từ 01.09.2014 )

Bankverbindung:

IBAN: DE55 7509 0300 0002 1224 64
BIC : GENODEF1M05