Archive for the ‘Chia buồn’

Chia Buồn

September 27, 2017 Chuyên mục : Chia buồn

■ Bà Maria Nguyễn Thị Xuân, thân mẫu của ông Nguyễn Thế Hồng, đã từ trần tại Hòa Lan ngày 12.08.17, hưởng thọ 66 tuổi.
■ Ông Nguyễn Hữu Phương, thân phụ của ông Nguyễn Hữu Vinh, đã từ trần tại Việt Nam ngày 13.08.17, hưởng thọ 69 tuổi.
Giáo xứ chân thành chia buồn cùng các tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận các linh hồn vào Nước Chúa muôn đời.

Chia Buồn

June 07, 2017 Chuyên mục : Chia buồn

 • Ông Phêrô Đào Văn Phúc, thân phụ của anh Đào Công Nam, đã từ trần ngày 07.04.2017 tại Việt Nam, hưởng thọ 67 tuổi.

Giáo xứ chân thành chia buồn cùng tang quyến.

Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Phêrô vào Nước Chúa muôn đời.

Chia Buồn

May 10, 2017 Chuyên mục : Chia buồn

Ông Micae Phạm Hữu Hùng đã từ trần ngày 21.03.17 tại Regensburg, hưởng dương 54 tuổi.

Giáo xứ thành kính chia buồn cùng tang quyến.
Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Micae vào Nước Chúa muôn đời.

Chia Buồn

October 08, 2014 Chuyên mục : Chia buồn

 • Bà Maria Nguyễn Thị Yến, thân mẫu của chị Lê Kim Tơ, đã từ trần tại Việt Nam ngày 16.08.14, hưởng thọ 85 tuổi.
 • Ông Antôn Lê Thanh Bền, thân phụ của lm. Lê Thanh Liêm, đã từ trần tại Việt Nam ngày 07.09.14, hưởng thọ 82 tuổi.

Giáo xứ chân thành chia buồn cùng các tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Maria và Antôn vào Nước Chúa muôn đời.

Chia Buồn

August 16, 2014 Chuyên mục : Chia buồn

 • Bà Maria Trần Thị Là, thân mẫu của chị Nguyễn Thị Kim Ngân, đã từ trần tại Mỹ ngày 15.07.14, hưởng thọ 76 tuổi.

Giáo xứ chân thành chia buồn cùng tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Maria vào Nước Chúa muôn đời.

Chia Buồn

July 05, 2014 Chuyên mục : Chia buồn

 • Ông Giuse Châu Phụng Thời đã từ trần tại München ngày 04.06.14, hưởng thọ 64 tuổi.

Giáo xứ chân thành chia buồn cùng tang quyến.
Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Giuse vào Nước Chúa muôn đời.

Chia Buồn

May 13, 2014 Chuyên mục : Chia buồn

 • Ông Giuse-Maria Nguyễn Kim Trọng, thân phụ của anh Nguyễn Minh Tâm, đã từ trần tại Krefeld ngày 15.04.14, hưởng thọ 86 tuổi.
 • Bà Maria Đinh Thị Xuân đã từ trần tại München ngày 16.04.14, hưởng thọ 79 tuổi.

Giáo xứ chân thành chia buồn cùng các tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Giuse-Maria và Maria vào Nước Chúa muôn đời.

Chia Buồn

April 08, 2014 Chuyên mục : Chia buồn

 • Ông Antôn Phạm Văn Ba đã từ trần tại Deggendorf ngày 02.03.14, hưởng thọ 72 tuổi.

Giáo xứ chân thành chia buồn cùng tang quyến.
Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Antôn vào Nước Chúa muôn đời.

March 06, 2014 Chuyên mục : Chia buồn

Chia Buồn

February 27, 2014 Chuyên mục : Chia buồn

CHIA BUỒN:

 • Ông Gioan Trần Tư Pháp, thân sinh của chị Trang – Nạp (Traunreut) đã từ trần tại Việt Nam ngày 05.01.14, hưởng thọ 84 tuổi.
 • Bà Maria Thị Sóc, thân mẫu của chị Ca – Hiền đã từ trần tại Việt Nam ngày 10.01.14, hưởng thọ 93 tuổi.
 • Ông Giuse Nguyễn Văn Ban đã từ trần tại München ngày 20.01.14, hưởng thọ 92 tuổi.

Giáo xứ chân thành chia buồn cùng các tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Gioan, Maria và Giuse vào Nước Chúa muôn đời.