Đáp Ca, Alleluia

B1-TV95AThiên Lý – Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế …
B2-Câu Đáp TV 145-B, 127-B, 23-B Lễ Các Thánh, 125-C
B3-Ca Tình Tri ÂmKim Long – Giữ gìn con Chúa ơi …
B4-Chúa Sẽ Ngự Vào TV23Hải Triều – Chúa sẽ ngự vào. Chính Người là …
B5- Ca Lên Đi 2Kim Long – Ca lên đi hỡi muôn dân …
B6-Ca Lên Đi 3Kim Long – Ca lên đi thần thánh trên thiên đình …
B7-Chúa Chăn Nuôi TôiDuy Thiên – Chúa chăn nuôi tôi, tôi còn mà …
B9-Chúa Là Mục TửNguyễn Duy Vi – Chúa là Mục tử Người dẫn lối chỉ đường …
B10-Chúa Là Nơi Con Nương TựaHoàng Kim – Chúa, Chúa là nơi con nương tựa …
B12Câu Đáp TV28-137 33 117 66 Năm C
B13-Chúa Là Gia Nghiệp TV15Kim Long – Chính Chúa là gia nghiệp và là phần phúc …
B14-Chúa Là Sức Mạnh TV59Thế Thông – Chính Chúa là sức mạnh là niềm yêu mến …
B15-TV117 Lễ Phục Sinhhvh – Đây là ngày Chúa đã dựng nên …
B16-Cửa Công Chính TV118Hoàng Khánh-Kim Long – Cửa công chính hãy mở cho tôi …
B17-Câu Đáp TV29 65 32 89 94 16 71
B18-Hướng Về Chúa TV42Kim Long – Chúa ơi hồn con hướng về Chúa …
B19-Ngàn Dân Ơi TV148Kim Long – Ngàn dân ơi đàn hát lên ca tụng Chúa …
B20-Từ Muôn ThuởKim Long – Từ muôn thuở Chúa đã yêu con …
B21-Vọng Phục Sinh TV32 – Thái Nguyên – Vì lời Chúa đó là lời …
B22-Xuất Hành – Hoàng Kim – Vang lên muôn lời ca …
B23-Alleluia TV94 23-Lễ Các Thánh
B24-Alleluia TV16 71
B25-Câu Đáp – Alleluia TV111 50
B26-Câu Đáp – Alleluia TV129 88
B27-TV-24, TV-130 A
B28-TV-79, TV-146 B