Archive for the ‘Sinh hoạt giáo xứ’

SINH HOẠT

February 03, 2023 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ THỐNG KÊ NĂM 2022: Rửa tội trẻ em: * Rửa tội người lớn 1 * Hôn phối: 2 * Rước lễ lần đầu: 8 * Qua đời: 4. Chúng ta tạ ơn Chúa về tình thương của Chúa trong năm qua.


TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:

1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Gđ. Bà Thuyên 40 €. * Gđ. Hải Phượng 50 €. * Gđ Phong Thịnh 20 €. * Gđ. Bà Diệu 60 €. * Gđ. Tạ Thị Mơ 100 €.  * Ẩn danh 300 €. * Ẩn danh 100 €. * Bà Huệ Regensburg 300 €..

2. Giúp cho nghĩa trang thai nhi Việt Nam: * Ẩn danh 50 €.  

3. Giúp linh mục hưu trí tại VN: * Ẩn danh 200 €.

4. Lễ Giáng Sinh 2022: * Glühwein ngày 27.11.: 200 €. * Thánh lễ: 1405 €. * Thực phẩm 1960 €. * Gđ Hoàng 135 €. * Cộng đoàn Regensburg 500 €. * Ông Hồng 100 €. * Bà Hương 200 €. * Ẩn danh 200 €. Tổng số tiền 4800 € được gởi đến:

– Giúp cho làng phong Pleiku do dòng Phanxicô phụ trách: 2400 €.

– Giúp cho người già, trẻ em nghèo địa phận Vĩnh Long: 2400 €.

5. Giúp cho người già khuyết tật qua lm. Nguyễn Sang: * Gđ. Đăng Hiền 200 €. * Gđ. Bà Châu 100 €. * Gđ. Tạ Thị Mơ 100 €. 

6. Hoa Đức Mẹ: * Bà Thái 10 €.

Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.

SINH HOẠT

November 30, 2022 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:
1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Gđ Tạ Thị Hường 50 €. * Bà Thuyên 20 €. * Bà Tiềm 50 €. * Gđ. Tuấn Cúc 50 €. * Gđ. Phong Thịnh 40 €.
2. Giúp cho bão lụt Việt Nam: * Gđ Kenny 50 €.  * Gđ Sang Khu 100 €.  
3. Giúp người già neo đơn qua cha Bằng: * Gđ bà Tươi 100 €. * Ẩn danh 200 €. * Ẩn danh 300 €.
4. Giúp cho nghĩa trang thai nhi Việt Nam:* Gđ Hằng Ban 50 €. * Gđ Thanh Nhật 50 €. * Gđ Thắng Nga 50 €.

Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.

SINH HOẠT

September 29, 2022 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:
1. Giúp cho gia đình Têphan: * Bà Thuyên 20 €. * Bà Thắm 20 €.
2. Giúp thanh thiếu niên gặp khó khăn qua dòng Don Bosco VN: * Gđ. Thuỷ Dao 100 €. * Ẩn danh 300 €. 
3. Giúp người nghèo: * Nhóm quyên lễ HH, Canada 142 €.

Xin chân thành cảm tạ.

Thánh lễ tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam
Thứ tư, thứ năm và thứ sáu
16g45 Lần hạt. 17g00 Thánh lễ

SINH HOẠT

August 06, 2022 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:  

1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Nhóm cầu nguyện cho các linh hồn 140 €. * Ẩn danh 100 €. *  Gđ. Phong Thịnh 20 €. * Gđ Thắm 50 €.  
2. Giúp linh mục hưu trí tại Việt Nam: * Gđ. Hải Phượng 100 €.
3. Giúp người nghèo khó: * Gđ. Hạnh Rosenheim 50 €.
Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.

Thánh lễ tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam
Thứ tư, thứ năm và thứ sáu
16g45 Lần hạt. 17g00 Thánh lễ

SINH HOẠT

July 01, 2022 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

 1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Gđ chị Hường 20 €. * Gđ ông Rong 200 €. * Tạ Thị Hường 50 €. * Bà Dung 50 €. * Gđ Hằng Ban 50 €.

Xin chân thành cảm tạ.

SINH HOẠT

June 01, 2022 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

 1. Giúp các linh mục hưu trí tại Việt nam: * Gđ. Phi Nam 500 €
 2. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Gđ Trúc 20 €. * Bà Thuyên 20 €.

Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.

SINH HOẠT

April 30, 2022 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ, Suy niệm lời Chúa

TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:

 1. Giúp cho Ukraine: * Phan Thi Hương 200 €. * Lâm Hằng 200 €. * Quách Hương 200 €. * Ông Trìu 50 €. * Thánh lễ Phục Sinh 17.04.22: 1000 €. * Gđ. Hannah 150 €. * Gđ Tâm Phượng 200 €. * Gđ Quang Hưng 100 €. * Gđ Hương An 50 €. * Ẩn danh 200 €.
 2. 2. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Gđ. Lệ Nga 500 €. * Gđ. Vũ 50 €. * Ẩn danh 800 €. Gđ. Hiền Ca 50 €.
 3. Giúp người nghèo qua lm. Nguyễn Sang: * Ẩn danh 500 € * Bà Thái 50 €.
 4. Giúp người nghèo: * Nhóm Lòng Chúa thương xót 100 €. * Gđ ông Mỵ 100 €. * Gđ Nhật Ngân 50 €.

Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.

SINH HOẠT

March 31, 2022 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:

 1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Gđ. Định 20 €. * Bà Thắm 20 €. * Gđ. Hằng Ban 250 €.
 2. Giúp cho các em khuyến tật qua dòng MTG Gò Vấp: * Gđ. Sang Khu 100€.
 3. Giúp cho người nghèo: * Xuân Dung 20 €.
 4. Giúp cho người Ukraine: * Thánh lễ 20.03.22: 800 €. * Gđ. Hằng Ban 50 €. * Gđ Hồng Thắm 240 €. * Gđ Vũ 100 €. * Bà Thành 20 €. * Bà Thắm 50 €. * Gđ Quang Hưng 100 €. * Gđ Phong Thịnh 50 €. * Gđ Hường Toản 200 €. * Gđ Sang Khu 50 €. * Bà Thái 100 €. * Ẩn danh 200 €. * Gđ Tuyền Nhung 50 €. * Gđ Thuý Việt 80 €. * Gđ Hiếu Hà 100 €. * Gđ Bình Lụa 300 €. * Sàigòn Wok 100 €. * Gđ Thiện Ánh 50 €. * Gđ Thảo Vy 500 €. * Ẩn danh 100 €. * Bà Vóc 150 €. * Bà Diệu 50 €. * Ẩn danh 10 €.

Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.

SINH HOẠT

March 01, 2022 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:
1. Giúp người nghèo: ■ Bánh Chưng ngày Tết: 610 €. ■ Gđ. Minh Oanh 20 € ■ Bà Châu 100 €. ■ Nguyễn Thị Hải 30 €. ■ Tạ Thị Mơ 50 €. ■ Gđ. Nhật Ngân 100 €. ■ Xuân Dung 20 €.
2. Giúp các em khuyến tật qua dòng MTG Gò Vấp: ■ Gđ Sang Khu 100 €.

Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.

SINH HOẠT

February 03, 2022 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ THỐNG KÊ NĂM 2021: Rửa tội trẻ em: 6. * Hôn phối: 1 * Rước lễ lần đầu: 4. * Qua đời: 7. Chúng ta tạ ơn Chúa về tình thương của Chúa trong năm qua.

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:

 1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Gđ. Phượng Hải 50 €. * Hoàng Trang 20 €. * Gđ. Ban Hằng 50 €.
 2. 2. Giúp các em khuyến tật: * Gđ. Huệ Regensburg 400 €.
 3. Giúp người nghèo: * Gđ. Lan Ngọc 100 €. * Gđ. Ngân Tiến 100 USD. * Gđ. Thành Anh 50 €. *  Bà Diệu 50 €. * Ẩn danh 500 €. * Ẩn danh 700 €. * Ẩn danh 500 €. *  Gđ. Tuấn Cúc 20 €. *  Gđ. Dung Thường 500 €. *  Gđ. Tạ Hường 50 €. *  Gđ. Mina 100 €. * Gđ. Ban Hằng 300 €. * Gđ Phong Thịnh 50 €. * Gđ Hiền 50 €. * Gđ Tuyền Nhung 50 €.
 4. Giúp cho làng phong dân tộc thiểu số Kontum do dòng Phanxicô phụ trách: * Gđ Phong Thịnh 40 €. * Chị Bích Hiền 20 €. * Gđ. Bà Châu 100 € * Gđ. Khang-Trâm Anh 100 €.
 5. Giúp nạn nhân bệnh Covid tại VN: * Ẩn danh 50 €.

Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.