Archive for the ‘Sinh hoạt giáo xứ’

SINH HOẠT

September 29, 2022 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:
1. Giúp cho gia đình Têphan: * Bà Thuyên 20 €. * Bà Thắm 20 €.
2. Giúp thanh thiếu niên gặp khó khăn qua dòng Don Bosco VN: * Gđ. Thuỷ Dao 100 €. * Ẩn danh 300 €. 
3. Giúp người nghèo: * Nhóm quyên lễ HH, Canada 142 €.

Xin chân thành cảm tạ.

Thánh lễ tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam
Thứ tư, thứ năm và thứ sáu
16g45 Lần hạt. 17g00 Thánh lễ

SINH HOẠT

August 06, 2022 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:  

1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Nhóm cầu nguyện cho các linh hồn 140 €. * Ẩn danh 100 €. *  Gđ. Phong Thịnh 20 €. * Gđ Thắm 50 €.  
2. Giúp linh mục hưu trí tại Việt Nam: * Gđ. Hải Phượng 100 €.
3. Giúp người nghèo khó: * Gđ. Hạnh Rosenheim 50 €.
Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.

Thánh lễ tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam
Thứ tư, thứ năm và thứ sáu
16g45 Lần hạt. 17g00 Thánh lễ

SINH HOẠT

July 01, 2022 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

 1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Gđ chị Hường 20 €. * Gđ ông Rong 200 €. * Tạ Thị Hường 50 €. * Bà Dung 50 €. * Gđ Hằng Ban 50 €.

Xin chân thành cảm tạ.

SINH HOẠT

June 01, 2022 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

 1. Giúp các linh mục hưu trí tại Việt nam: * Gđ. Phi Nam 500 €
 2. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Gđ Trúc 20 €. * Bà Thuyên 20 €.

Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.

SINH HOẠT

April 30, 2022 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ, Suy niệm lời Chúa

TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:

 1. Giúp cho Ukraine: * Phan Thi Hương 200 €. * Lâm Hằng 200 €. * Quách Hương 200 €. * Ông Trìu 50 €. * Thánh lễ Phục Sinh 17.04.22: 1000 €. * Gđ. Hannah 150 €. * Gđ Tâm Phượng 200 €. * Gđ Quang Hưng 100 €. * Gđ Hương An 50 €. * Ẩn danh 200 €.
 2. 2. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Gđ. Lệ Nga 500 €. * Gđ. Vũ 50 €. * Ẩn danh 800 €. Gđ. Hiền Ca 50 €.
 3. Giúp người nghèo qua lm. Nguyễn Sang: * Ẩn danh 500 € * Bà Thái 50 €.
 4. Giúp người nghèo: * Nhóm Lòng Chúa thương xót 100 €. * Gđ ông Mỵ 100 €. * Gđ Nhật Ngân 50 €.

Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.

SINH HOẠT

March 31, 2022 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:

 1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Gđ. Định 20 €. * Bà Thắm 20 €. * Gđ. Hằng Ban 250 €.
 2. Giúp cho các em khuyến tật qua dòng MTG Gò Vấp: * Gđ. Sang Khu 100€.
 3. Giúp cho người nghèo: * Xuân Dung 20 €.
 4. Giúp cho người Ukraine: * Thánh lễ 20.03.22: 800 €. * Gđ. Hằng Ban 50 €. * Gđ Hồng Thắm 240 €. * Gđ Vũ 100 €. * Bà Thành 20 €. * Bà Thắm 50 €. * Gđ Quang Hưng 100 €. * Gđ Phong Thịnh 50 €. * Gđ Hường Toản 200 €. * Gđ Sang Khu 50 €. * Bà Thái 100 €. * Ẩn danh 200 €. * Gđ Tuyền Nhung 50 €. * Gđ Thuý Việt 80 €. * Gđ Hiếu Hà 100 €. * Gđ Bình Lụa 300 €. * Sàigòn Wok 100 €. * Gđ Thiện Ánh 50 €. * Gđ Thảo Vy 500 €. * Ẩn danh 100 €. * Bà Vóc 150 €. * Bà Diệu 50 €. * Ẩn danh 10 €.

Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.

SINH HOẠT

March 01, 2022 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:
1. Giúp người nghèo: ■ Bánh Chưng ngày Tết: 610 €. ■ Gđ. Minh Oanh 20 € ■ Bà Châu 100 €. ■ Nguyễn Thị Hải 30 €. ■ Tạ Thị Mơ 50 €. ■ Gđ. Nhật Ngân 100 €. ■ Xuân Dung 20 €.
2. Giúp các em khuyến tật qua dòng MTG Gò Vấp: ■ Gđ Sang Khu 100 €.

Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.

SINH HOẠT

February 03, 2022 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ THỐNG KÊ NĂM 2021: Rửa tội trẻ em: 6. * Hôn phối: 1 * Rước lễ lần đầu: 4. * Qua đời: 7. Chúng ta tạ ơn Chúa về tình thương của Chúa trong năm qua.

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:

 1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Gđ. Phượng Hải 50 €. * Hoàng Trang 20 €. * Gđ. Ban Hằng 50 €.
 2. 2. Giúp các em khuyến tật: * Gđ. Huệ Regensburg 400 €.
 3. Giúp người nghèo: * Gđ. Lan Ngọc 100 €. * Gđ. Ngân Tiến 100 USD. * Gđ. Thành Anh 50 €. *  Bà Diệu 50 €. * Ẩn danh 500 €. * Ẩn danh 700 €. * Ẩn danh 500 €. *  Gđ. Tuấn Cúc 20 €. *  Gđ. Dung Thường 500 €. *  Gđ. Tạ Hường 50 €. *  Gđ. Mina 100 €. * Gđ. Ban Hằng 300 €. * Gđ Phong Thịnh 50 €. * Gđ Hiền 50 €. * Gđ Tuyền Nhung 50 €.
 4. Giúp cho làng phong dân tộc thiểu số Kontum do dòng Phanxicô phụ trách: * Gđ Phong Thịnh 40 €. * Chị Bích Hiền 20 €. * Gđ. Bà Châu 100 € * Gđ. Khang-Trâm Anh 100 €.
 5. Giúp nạn nhân bệnh Covid tại VN: * Ẩn danh 50 €.

Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.

SINH HOẠT

December 01, 2021 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

 1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Chị Hường 50 €.

* Bà Thắm 20 €. * Gđ. Ô. Định 20 €. * Gđ. Vũ 50 €. * Chị Hải 20 €.

 1. Giúp người khốn khó vì Covid tại VN.: * Ẩn danh 500 €. * Gđ Lan Huê 100 €. * Gđ Quyên 50 €. * Gđ Hiền Thảo 50 €. * Gđ Thanh Nhật 50 € * Cộng đoàn thánh Phaolô Regensburg 100 €. * Gđ bà Diệu 100 €.
 2. Giúp các em khuyến tật do dòng MTG Gò Vấp phụ trách: * Gđ Nga Lệ 1000 €. * Chị Hải 40 €. * Ẩn danh 100 €.

SINH HOẠT

November 02, 2021 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

TRI ÂN: Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

 1. Giúp cho làng phong dân tộc thiểu số Kontum do dòng Phanxicô phụ trách: * Gđ Tina 50 €. * Gđ bà Vóc 50 €. * Gđ Tạ Thị Xuân 50 €. * Gđ Xuân Hòa. * Gđ Thắm 50 €. * Gđ bà Châu 100 €. * Gđ. Bà Dung 200 €. * Gđ Thành Mùi 50 €. * Anh chị hãng Qualcomm 140 €.
 2. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Gđ Vinh Vân 100 €. * Gđ. Bà Dung 200 €. * Gđ Phong Thịnh 20 €. * Nhóm xin lễ các linh hồn 70 €. * Gđ Vũ 20 €. * Gđ Hải Bernhard 30 €.
 3. 3. Giúp các em khuyến tật do dòng MTG Gò Vấp phụ trách: * Gđ Sang Khu 100 €. * Gđ ô. Mỵ 100 €. * Gđ Phong 100 €.

Xin chân thành cảm tạ.