Archive for the ‘Sinh hoạt giáo xứ’

SINH HOẠT

April 30, 2024 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:
1. Giúp cho các sinh hoạt của giáo xứ :
* Thánh lễ Phục Sinh ngày 31.03.: 994 €.
* Ủng hộ thực phẩm 1031 €.
* Chị Hoàng 50 €.
2. Giúp cho gia đình Têphan:
* Nhóm cầu nguyện Lòng Thương Xót 80 €.
* Ẩn danh 20 €.
* Gđ Hải Phượng 100 €.
3. Giúp cho trẻ em khuyến tật qua dòng Don Bosco Bắc Ninh Việt Nam:
* Gđ Tuyền Nhung 50 €.
* Bùi Thị Lan 50 €.
* Ẩn danh 60 €.
* Gđ Quân Chi 40 €.
* Gđ chị Hường 100 €.
Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.

SINH HOẠT

April 24, 2024 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:
1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Gđ. Thành Dung 30 €.
2. Giúp cho trẻ em khuyến tật qua dòng Don Bosco Bắc Ninh Việt Nam: * Gđ D. Khoa 50 €.
Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.

SINH HOẠT

March 01, 2024 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:

1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Gđ. Tina 20. * Gđ. Kenny 20 €. * Gđ. Trúc 20 €.

2. * Bánh Chưng ngày Tết: 880 €. * Gđ Tuyền Nhung 50 €. * Gđ bà Châu 50 € * Bà Thái 20 €. Tổng số tiền 1000 € đã đước gởi về giúp trại phong tại Kontum qua dòng Don Bosco VN.

Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.

SINH HOẠT

January 30, 2024 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ THỐNG KÊ NĂM 2023: Rửa tội trẻ em: 12 * Rửa tội người lớn 2 * Hôn phối: 6 * Rước lễ lần đầu: 9 * Qua đời: 8. Chúng ta tạ ơn Chúa về tình thương của Chúa trong năm qua.
TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:
1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Ẩn danh 1000 €. * Ẩn danh 60 €. * Ẩn danh 20 €. * Gđ. Bà Diệu 25 €.
2. Giúp cho nghĩa trang thai nhi Việt Nam: * Gđ Phong Thịnh 40 €.
3. Giúp cho trẻ em khuyến tật qua dòng Don Bosco Bắc Ninh Việt Nam: * Gđ Thắng Nga 50 €. * Gđ Sang Khu 100 €. * Tạ Thị Mơ 50 €. * Gđ chị Hoàng 50 €. * Gđ D. Khoa 350 €.
4. Giúp các thanh thiếu niên vô gia đình qua hội từ thiện Weitblick: * Glühwein ngày 10.12.23: 1700 €. * Gđ Hiếu Hạnh 300 €. * Cộng đoàn Regensburg 500 €.
5. Lễ Giáng Sinh 2023: * Thánh lễ 25.12.: 2236 €. * Ủng hộ thực phẩm 2049 €. * Bà Chương Thái 50 €. * Bà Gái 50 €. * Ẩn danh 15 €. * Bà Diệu 50 €. Tổng số tiền 4450 € được gởi về giúp nạn nhân bão lụt miền Trung VN.
6. Giúp trại phong tại Kontum qua dòng Don Bosco VN: * Gđ Nguyễn 500 €. * Gđ. Bà Châu 100 €.
Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.

SINH HOẠT

November 30, 2023 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

TRI ÂN:Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:
1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Gđ. Tuấn Cúc 25 €. * Ẩn danh 20 €. * Bà Dung 50 €. * Gđ Trúc 20 €. * Gđ Kenny 20 €. * Gđ Lan Ngọc 100 €.
2. Giúp cho nghĩa trang thai nhi Việt Nam: * Gđ Thành Lan 100 €. * Gđ Cường Nga 50 €. * Gđ Tạ Xuân-Hường 100 €. * Gđ Thành Dung 15 €. * Gđ Thi Kế 20 €. * Chị Loan 20 €.
3. Giúp trại phong tại Kontum qua dòng Don Bosco VN: * Gđ Kenny 50 €. * Gđ Hiền Đăng 50 €. * Gđ Vân Phương 100 €.
Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.

SINH HOẠT

October 27, 2023 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN:Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Gđ Oanh Minh 40 €. * Bà Trìu 20 €. * Bà Thuyên 50 €. * Gđ Thịnh Phong 20 €. * Bà Thắm 20 €.
2. Giúp cho nghĩa trang thai nhi: * Gđ Hằng Ban 200 €.
3. Giúp cho trẻ em khuyến tật qua dòng Don Bosco Việt Nam: * Gđ Sang Khu 100 €. * Tạ Thị Mơ 50 €. * Lê Trung 50 €. * Gđ Thành Mùi 50 €.
4. Bông hoa cho nhà thờ: * Bà Thái 20 €. * Gđ Phượng (Hóa) 100 €.
Xin chân thành cảm tạ.

SINH HOẠT

July 06, 2023 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:
1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Gđ bác Rong 200 €. 
2. Giúp người nghèo: *  Tạ Thị Mơ 50 €.  *  Gđ Kenny 50 €.
3. Hoa Đức Mẹ: * Bà Thái 20 €.

Xin chân thành cảm tạ. 

SINH HOẠT

June 02, 2023 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Huỳnh Dung 40 €. * Ẩn danh 30 €. * Nhóm cầu nguyện cho các linh hồn 120 €. * Gđ Trúc 20 €. * Gđ Hải Phương 100 €.
2. Giúp cho người nghèo: * Gđ bác Rong 100 €. * Ẩn danh 50 €.
Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.

SINH HOẠT

May 01, 2023 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:

1. Giúp cho hệ thống âm thanh của Gx. St. Nikolaus: * Thánh lễ Phục Sinh 09.04: 715 €. * Ủng hộ thực phẩm 1435 €. * Ông Tiềm 100 €. * Bà Vịnh, gđ. ông Rong 50 €. * Ẩn danh 20 €. * Gđ Phúc Quân 50 €. 

2. Giúp cho gia đình Têphan: * Vũ Thế Thu 40 €. * Gđ. Lệ Nga 500 €.

3. * Gđ Hoàng 200 €. Tổng số tiền 1200 € đã được gởi về giúp người nghèo qua lm. Nguyễn Sang.

4. Giúp các linh mục hưu trí tại Việt Nam: * Ẩn danh 500 €.  

Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.

SINH HOẠT

April 02, 2023 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:
1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Gđ. Tạ Văn Dưỡng 100 €. 2. Giúp cho nạn nhân động đất tại Thổ Nhỉ Kỳ và Syrien: * Thánh lễ 12.03.: 900 €. * Ẩn danh 100 €. * Bà Diệu 100 €. * Gđ Vũ 50 €. * Bà Thái 50 €. * Bùi Thị Lan 100 €. * Bùi Văn Ngọc 1.000 €. * Phan Thi Hương 200 €. * Nguyễn Văn Hiếu 100 €. * Đinh Quang Hưng 100 €. * Gđ Tâm Mên 50 €.  * Ẩn danh 50 €. * Gđ Tạ Thị Hường Xuân 60 €.
Tổng số tiền 3.000 € đã được đến Caritas International.
Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.