SINH HOẠT

January 30, 2024 Chuyen mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ THỐNG KÊ NĂM 2023: Rửa tội trẻ em: 12 * Rửa tội người lớn 2 * Hôn phối: 6 * Rước lễ lần đầu: 9 * Qua đời: 8. Chúng ta tạ ơn Chúa về tình thương của Chúa trong năm qua.
TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:
1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Ẩn danh 1000 €. * Ẩn danh 60 €. * Ẩn danh 20 €. * Gđ. Bà Diệu 25 €.
2. Giúp cho nghĩa trang thai nhi Việt Nam: * Gđ Phong Thịnh 40 €.
3. Giúp cho trẻ em khuyến tật qua dòng Don Bosco Bắc Ninh Việt Nam: * Gđ Thắng Nga 50 €. * Gđ Sang Khu 100 €. * Tạ Thị Mơ 50 €. * Gđ chị Hoàng 50 €. * Gđ D. Khoa 350 €.
4. Giúp các thanh thiếu niên vô gia đình qua hội từ thiện Weitblick: * Glühwein ngày 10.12.23: 1700 €. * Gđ Hiếu Hạnh 300 €. * Cộng đoàn Regensburg 500 €.
5. Lễ Giáng Sinh 2023: * Thánh lễ 25.12.: 2236 €. * Ủng hộ thực phẩm 2049 €. * Bà Chương Thái 50 €. * Bà Gái 50 €. * Ẩn danh 15 €. * Bà Diệu 50 €. Tổng số tiền 4450 € được gởi về giúp nạn nhân bão lụt miền Trung VN.
6. Giúp trại phong tại Kontum qua dòng Don Bosco VN: * Gđ Nguyễn 500 €. * Gđ. Bà Châu 100 €.
Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.