SINH HOẠT

April 30, 2024 Chuyen mục : Sinh hoạt giáo xứ

TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:
1. Giúp cho các sinh hoạt của giáo xứ :
* Thánh lễ Phục Sinh ngày 31.03.: 994 €.
* Ủng hộ thực phẩm 1031 €.
* Chị Hoàng 50 €.
2. Giúp cho gia đình Têphan:
* Nhóm cầu nguyện Lòng Thương Xót 80 €.
* Ẩn danh 20 €.
* Gđ Hải Phượng 100 €.
3. Giúp cho trẻ em khuyến tật qua dòng Don Bosco Bắc Ninh Việt Nam:
* Gđ Tuyền Nhung 50 €.
* Bùi Thị Lan 50 €.
* Ẩn danh 60 €.
* Gđ Quân Chi 40 €.
* Gđ chị Hường 100 €.
Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.