CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ Tháng 12.2021 và tháng 01.2022

December 01, 2021 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

03.12
Thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm Công Giáo.

– 16g45 Lần Hạt. 17g00 Thánh lễ hôn phối.

04.12
– 11g00 Nghi thức Hòa Giải và Thánh lễ cho giới cao niên

tại St. Benedikt.

– Quan thầy hội Legio Mariae.

– 11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu tại Trung Tâm CG.

05.12
–  11g00 Thánh lễ CN. 2 mùa Vọng.

11.12
  Giáo lý Thêm Sức tại Trung Tâm CG.

– 11g00-13g00 Gruppe 1

– 14g00-16g00 Gruppe 2

12.12
  11g00 Thánh lễ CN. 3 mùa Vọng
18.12
  11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu.
19.12
  11g00 Thánh lễ CN. 4 mùa Vọng.
24.12
  20g00 Thánh lễ đêm Giáng Sinh tại St. Benedikt.
25.12
  15g00 Đại lễ Giáng Sinh tại St. Benedikt.
26.12.21 – 05.01.22
  Không có thánh lễ.

Tháng 01.2022

07.01
Thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm Công Giáo.

– 16g45 Lần Hạt. 17g00 Thánh lễ.

08.01
Thứ bảy tại Trung Tâm Công Giáo.

– 16g45 Lần Hạt.  17g00 Thánh lễ.

Giáo lý Thêm Sức tại Trung Tâm CG.

– 11g00-13g00 Gruppe 1.
– 14g00-16g00 Gruppe 2.

09.01
11g00 Thánh lễ Chúa nhật. Lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa. Quan thầy ca đoàn Thánh Gia.

12g30 Ca đoàn Thăng Thiên.

15.01
  11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu.
16.01
  11g00 Thánh lễ Chúa nhật 2 TN.

12g30 Ca đoàn Thánh Gia

15g00 Thánh lễ tại Regensburg

22.01
  Giáo lý Thêm Sức tại Trung Tâm CG.

– 11g00-13g00 Gruppe 1.
– 14g00-16g00 Gruppe 2

23.01
  11g00 Thánh lễ Chúa nhật 3 TN.

– 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên

29.01
  11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu.
30.01
  11g00 Thánh lễ Chúa nhật 4 TN.