Archive for the ‘Hội Legio Maria’

Legio Mariae – Đạo binh Mẹ

December 13, 2010 Chuyên mục : Hội Legio Maria

Mục đích

Chủ đích của Legio Mariae là thánh hoá hội viên bằng sự cầu nguyện, và dưới sự lãnh đạo của giáo quyền, tích cực cộng tác vào hành động của đức Maria và của Hội thánh, là đạp đầu con rắn và mở rộng nước Chúa Ki-tô” (Thủ bản Legio Mariae).

Hội Đạo Binh Đức Mẹ thuộc Giáo xứ München – Freising đã hình thành rất sớm sau ngày thành lập Cộng đoàn. Ngày 20.05.1984 linh mục tuyên uý lúc đó đã triệu tập một buổi họp thành lập, với 14 người hiện diện, tại tư gia anh chị Nguyễn Văn Tâm ở Erding và đã bầu ra một Ban chấp hành tạm, gồm:

 • Chị Tâm,trưởng Ban
 • Anh Vinh, phó Ban
 • Chị Vinh, thư ký
 • Bà Mười, thủ quỹ.

Hai ngày sau, tất cả anh chị em cùng nhau đi hành hương Altötting, để cảm tạ,đồng thời xin Mẹ ban ơn bền đỗ hầu làm việc cho Mẹ đến cùng.

Từ đấy,mỗi tháng anh chị em về Erding nhóm họp vào mỗi thứ bảy đầu tháng, sau khi dự thánh lễ.Bấy giờ Cộng đoàn chưa có Trung tâm sinh hoạt chung.

Sau đó, Ban chấp hành Hội chính thức đã được bầu ra gồm 5 vị:

 • Ông Phạm Viết Huỳnh
 • Ông Trần Văn Toại
 • Ông Mai văn Trìu
 • Ông Trần văn Thu
 • Bà Nguyễn Thị Sa

Ban chấp hành hiện tại:

 • Sr.Teresa        Trần Thị Yên                 Hội trưởng.
 • Anh Giuse      Nguyễn văn Nguyên  Hội phó.
 • Chị Teresa      Hoàng thị kim Thoa    Thư ký.
 • Chị Maria       Nguyễn thị Thu             Thủ quỹ.

Sinh hoạt

Đoàn quân nhỏ bé của Mẹ hôm nay còn 46 người, cả thành phần hoạt động lẫn cầu nguyện. Đó là một đạo binh với thủ lãnh là Mẹ Maria, đầy thiện chí và nhiệt huyết trong sinh hoạt, khiêm nhường trong cuộc sống đức tin, tất cả cốt làm sao để được sống theo gương Mẹ, để được trở thành men mến Chúa yêu người.

Vì thế, Legio Mariae luôn có mặt nơi đâu Mẹ và Giáo xứ kêu gọi. Cụ thể đã góp tay phục vụ trong các ngày lễ lớn hoặc các dịp đặc biệt như : Ngày nhận Trung tâm cũ và mới của Giáo xứ, dịp lễ mở tay của các tân linh mục, lễ mừng 50 năm linh mục của linh mục tuyên uý, đón tiếp tổng giám mục Nguyễn văn Thuận, thăm viếng bệnh nhân, đóng góp với giáo phận trong các dịp lễ Mình Thánh Chúa và lễ hội các dân tộc (Fest der Nationen) hàng năm, tham gia Đại hội công giáo thường niên…

Để xác nhận và ca ngợi đường hướng đúng đắn và nỗ lực sống của con cái đoàn quân của Mẹ, đức Thánh Cha Gioan XXIII ngày 19.03.1960 đã gởi tới toàn thể hội viên trên thế giới phép lành như sau : « Tôi thân ái gởi đến các Ủy viên và Hội viên Legio Mariae trên toàn thế giới phép lành Toà Thánh đặc biệt để chứng tỏ mối tình phụ tử của tôi và bảo đảm những thành quả thiêng liêng dồi dào cho cuộc sống đáng khen ngợi mà mọi người đang thực hiện ».

Mỗi thứ bảy đầu tháng sau lễ kính Đức Mẹ,hội sinh hoạt chung và đọc kinh cầu nguyện cũng như thăm viếng những hội viên đang bệnh nặng.

Nguyễn Thị Sa

Album :

LegioMariae

16 Photos