Chúa Nhật 26 thường niên.

September 25, 2016 Chuyên mục : Suy niệm lời Chúa

Luca 16,19-31:

Chúa Giêsu kể cho người Pharisêu dụ ngôn về người nhà giàu, có cuộc sống vật chất hết sức dư thừa.

Ông chỉ lo hưởng thụ, không màn đến người nghèo khổ ngay trước cổng nhà ông.

Khi ông chết đi, dưới âm phủ ông phải chịu cực hình.

Ông khẩn xin tổ phụ Apraham, cho phép ông về trần thế để nhắc nhở các anh em của ông, cũng đang sống trong giàu sang.

Apraham đáp: “Môse và các ngôn sứ mà  họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin.“

Chúa Nhật 25 thường niên.

September 18, 2016 Chuyên mục : Suy niệm lời Chúa

Luca 16,1-13:

Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy bảo thật với anh em, hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu.

Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn.

Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em?“

Rước Lễ Lần Đầu 01.05.2016

September 13, 2016 Chuyên mục : Hình ảnh trong tháng

Lễ Quan Thầy Giáo Xứ 31.07.2016

September 11, 2016 Chuyên mục : Hình ảnh trong tháng

Lễ Thêm Sức 17.07.2016

September 11, 2016 Chuyên mục : Hình ảnh trong tháng, Suy niệm lời Chúa

Chúa Nhật 24 thường niên.

September 11, 2016 Chuyên mục : Suy niệm lời Chúa

Luca 15,1-32:

Các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng.

Thấy vậy những người Pharisêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng”.

Chúa Giêsu kể cho họ dụ ngôn con chiên lạc.

Người chăn chiên để 99 con chiên lại, để đi tìm cho bằng được con chiên lạc. Khi tìm thấy, anh ta vui mừng và mời bạn bè đến để chia vui với anh.

Chúa Nhật 23 thường niên.

September 04, 2016 Chuyên mục : Suy niệm lời Chúa

Luca 14,25-33:

Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu.

Người quay lại bảo họ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.

Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được”.

Chương trình mục vụ tháng 09.2016

September 01, 2016 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

11.09
 • 10g45
Nguyện kinh.
 • 11g00
Thánh lễ Chúa nhật.
17.09
 • 11g00
Nachtreffen lớp giáo lý Thêm Sức
18.09
 • 10g45
Nguyện kinh.
 • 11g00
Thánh Lễ Chúa nhật.

Bí tích Thanh Tẩy.

 • 11g00-11g40
Các em học hỏi Lời Chúa tại Trung Tâm CG.
 • 12g30
Ca đoàn Thánh Gia và ca đoàn Thăng Thiên tập hát.
 • 12g45-15g00
Sinh hoạt Thiếu nhi.
 • 15g00
Thánh lễ tại St. Hedwig, Rosenheim.
24.09
 • 13g30-15g30
Khai giảng lớp Việt ngữ tại Trung Tâm CG.
25.09
 • 10g45
Nguyện kinh.
 • 11g00
Thánh Lễ Chúa nhật.
 • 12g00-14g00
Sinh hoạt ban Giúp lễ tại St. Benedikt.

_____________________________________________________________

Thánh lễ trong tuần tại Trung Tâm Công Giáo VN
Thứ ba, thứ tư, thứ sáu: 16g40 Lần hạt, 17g00 Thánh lễ

_____________________________________________________________

Chúa Nhật 22 thường niên.

August 28, 2016 Chuyên mục : Suy niệm lời Chúa

Luca 14,1.7-14:

Chúa Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa….

Rồi Người nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi.

Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù.

Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”

Chúa Nhật 21 thường niên.

August 21, 2016 Chuyên mục : Suy niệm lời Chúa

Luca 13,22-30:

Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy.

Có kẻ hỏi Người: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?“

Người bảo họ: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.“