Chúa Nhật Thứ 7 Mùa Thường Niên.

February 19, 2017 Chuyên mục : Suy niệm lời Chúa

Tin Mừng theo Thánh Matthêu Mt. 5,38-48:

Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng.

Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác…

Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.

Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em…

Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chả làm như thế sao?…

Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha của anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”.

1. Cầu nguyện cho tất cả những ai chọn con đường bất bạo động, để đi đến hòa bình.

2. Cầu nguyện cho sự hàn gắn những vết thương sâu thẳm giữa bà con họ hàng, giữa bạn bè, giữa các dân tộc.

3. Cầu nguyện cho những tù nhân, đặc biệt cho những tù nhân chung thân.

Lãnh Nhận Bí Tích Thanh Tẩy

February 17, 2017 Chuyên mục : Chúc mừng

 • Em  Phêrô Nguyễn Louis Huy con của anh chị Nguyễn Linh Hướng.
 • Em  Maria Nguyễn Kim Anh con của anh chị Nguyễn Anh Tuấn.
 • Anh Giuse Võ Xuân Hải.
 • Chị Maria Trần Thị Kim Vang đã được lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy.

Giáo xứ chung vui với gia đình các anh chị và nguyện chúc anh chị và các bé được tràn đầy tình yêu và ân sủng của Chúa.

Thống Kê năm 2016

February 15, 2017 Chuyên mục : Thông tin giáo xứ

 • Rửa tội trẻ em: 6
 • Rửa tội tân tòng: 3
 • Rước lễ lần đầu: 13
 • Thêm Sức 20
 • Hôn phối: 2
 • Qua đời: 4.

Chúng ta tạ ơn Chúa về tình thương của Chúa trong năm qua.

Chia Buồn

February 14, 2017 Chuyên mục : Chia buồn

 • Ông Antôn Bùi Quang Lộc đã từ trần ngày 12.12.2016 tại München, hưởng dương 49 tuổi.

Giáo xứ chân thành chia buồn cùng tang quyến.

Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Antôn vào Nước Chúa muôn đời.

Chúa Nhật Thứ 6 Mùa Thường Niên.

February 12, 2017 Chuyên mục : Suy niệm lời Chúa

Tin Mừng theo Thánh Matthêu Mt. 5,17-37:

Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng:

“Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào nước trời…

Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: chớ giết người, ..

Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Bất cứ ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà…

Anh em nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình.

Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi….

Anh em còn nghe Luật dạy rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa.

Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Nhưng hễ “có” thì nói “có”, “không” thì phải nói “không”; thêm thắt điều gì là do ác quỷ”.

1. Cầu nguyện cho sự hòa giải trong gia đình, họ hàng, trong giáo xứ.

2. Cầu nguyện cho tình yêu, chung thủy và chấp nhận trong đời sống vợ chồng.

3. Cầu nguyện cho thái độ tôn trọng sự thật và tinh thần trách nhiệm trong ngành báo chí, truyền thông.

Thông BáoTháng 02.2017

February 10, 2017 Chuyên mục : Thông tin giáo xứ

THÁNH LỄ TẠI ROSENHEIM NGÀY 05.02.17 VÀ TRONG NĂM 2017:

Cộng đoàn Rosenheim sẽ dâng thánh lễ vào lúc 14 giờ ngày 05.02.17

Tại nhà thờ Hl. Dreifaltigkeit

Rainerstraße 6, 83059 Kolbermoor

Các thánh lễ trong năm 2017: 05.02.17 và 17.09.17.

BAN GIÚP LỄ SINH HOẠT NGÀY 12.02.:

Sau thánh lễ chúa nhật ngày 12.02.17,

Ban Giúp lễ sẽ sinh hoạt đến 14 giờ

Tại hội trường St. Benedikt.

KHÓA GIÁO LÝ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU TĨNH TÂM:

Các em lớp giáo lý Rước Lễ Lần Đầu sẽ đi tĩnh tâm tại

Jugendhaus St. Anna,  Holnsteinalle 20,

85402 Thalhausen,

từ ngày 24.02.17 đến ngày 26.02.17.

Xin các phụ huynh đưa các em tới Trung Tâm Công Giáo, lúc 15 giờ 30 ngày thứ sáu, 24.02.17.

Ngày về: Chúa nhật, 26.02.17, lúc 12 giờ 30 tại Trung Tâm Công Giáo. (Xin xem chi tiết trong thư báo).

Chương trình mục vụ tháng 02.2017

February 09, 2017 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

03.02
 • 16g40
Chầu Mình Thánh, lần Hạt và Thánh

lễ thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm CG.

04.02
 • 16g00
Lần Hạt.
 • 16g30
Thánh  lễ  thứ  bảy đầu tháng tại Trung Tâm CG.

Sau lễ, họp hội Legio Mariae.

05.02
 • 10g45
Nguyện kinh.
 • 11g00
Thánh lễ Chúa nhật.
 • 11g00-11g40
“Lời Chúa cho trẻ thơ“ tại TTCG.
 • 12g30
Cđ. Thánh Gia và cđ. Thăng Thiên tập hát.
 • 12g45-15g00
Sinh hoạt Thiếu nhi.
 • 14g00
Thánh lễ tại Rosenheim.
11.02
 • 11g00-13g00
Giáo lý Rước lễ lần đầu.
 • 13g30-15g30
Lớp Việt ngữ.
12.02
 • 10g45
Nguyện kinh.
 • 11g00
Thánh lễ Chúa nhật.
 • 12g00-14g00
Ban Giúp Lễ sinh hoạt tại St. Benedikt.
19.02
 • 10g45
Nguyện kinh.
 • 11g00
Thánh lễ Chúa nhật.
 • 11g00-11g40
“Lời Chúa cho trẻ thơ“ tại Trung Tâm CG.
 • 12g30
Ca đoàn Thánh Gia và ca đoàn Thăng Thiên tập hát.
 • 12g45-15g00
Sinh hoạt Thiếu nhi.
25.02
 • 13g30-15g30
Lớp Việt ngữ.
26.02
 • 10g45
Nguyện kinh.
 • 11g00
Thánh lễ Chúa nhật.
_____________________________________________________________

Thánh lễ trong tuần tại Trung Tâm Công Giáo VN
Thứ ba, thứ tư, thứ sáu: 16g40 Lần hạt, 17g00 Thánh lễ _____________________________________________________________

Tri Ân

February 08, 2017 Chuyên mục : Tri ân

Tháng 6 vừa qua giáo xứ đã nhận được:

1-Giúp trại phong Văn Môn, giáo phận Vinh, VN:

 • Bán thức ăn ngày 27.11.: 719 €.
 • Ẩn danh  30 €.
 • Ẩn danh  20 €.
 • Thuyết-Linh 331 €.
 • Hà-Hiếu 100 €.
 • Sơn Ân-Tri Ân 50
 • Lâm Thị Hằng 50 €.

Tổng số tiền 1300 € sẽ do nhóm Thiện nguyện gởi về giúp trại phong Văn Môn, giáo phận Vinh, VN.

2-Giúp cô nhi viện tại München:

 • Ban Giúp lễ bán Glühwein ngày 04.12.: 1450 €.
 • Gđ. Sang 50 €.

Tổng số tiền 1500 € đã được chuyển đến cô nhi viện tại München.

3-Giúp cho Mái Ấm Thanh Tâm, Việt Nam:

 • Bác Trìu 20 €.
 • Gđ. Phong-Thịnh 30 €.
 • Gđ. Thành 100 €.
 • Gđ. Quyên 100 €.
 • Gđ. Tuyền Nhung 50 €.
 • Chị Hoa Phượng 150 €.

4-Giúp cho dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp:

 • Gđ. Khang 50 €.
 • Hội Legio Mariae 100 €

5-Giúp các em học sinh nghèo (qua linh mục Giacôbê Nguyễn Vũ Bằng, Gx. Ômôn, Cần Thơ, VN):

 • Gđ. Nguyễn 100 €.
 • Cộng đoàn thánh Phaolô Regensburg 85 €.
 • Ẩn danh 20 €.
 • Ẩn danh 20 €.

6-Giúp cho gia đình Tê-Phan:

 • Gđ. bà Vịnh 20 €.
 • Gđ. Nguyễn 100 €.
 • Gđ. Tuấn Cúc 50 €.
 • Gđ. Phạm 100 €.
 • Các gia đình thuộc cộng đoàn thánh Phaolô Regensburg 300 €.
 • Chị Huệ Regensburg 200 €.
 • Gđ. Đặng 20 €.
 • Ẩn danh 10 €.
 • Gđ. Công Anh 50 €.
 • Gđ. bác Châu 200 €.
 • Cô Túc 40 €.
 • Gđ. Tuấn Thủy 50 €.

7-Ủng hộ hoa:

 • Ẩn danh 20 €.

8-Giúp trẻ mồ côi, người già neo đơn VN:

 • Thánh lễ ngày 25.12.: 1761 €.
 • Bán thức ăn ngày 25.12.: 3553 €.
 • Bán nước: 700 €.
 • Ẩn danh 100 €.
 • Gđ. Nhật Thanh 100 €.
 • Gđ. Hiệp Linh 500 €.
 • Chị Thái 20 €.
 • Victoria + Pax 100 €.

Tổng số tiền 6834 € sẽ được gởi về:

- Cô nhi viện Thánh An, Bùi Chu.
- Trẻ mồ côi giáo xứ La vang.
- Người già neo đơn do dòng Thừa sai bác ái phụ trách.

Ngoài ra, giáo xứ đã nhận được các ủng hộ cho ngày 25.12.16 vừa qua:

 • Ẩn danh 105 bánh giò, 120 bánh tiêu, 60 bánh cam.
 • Ẩn danh 100 bánh giò.
 • Gđ. Đăng Hiền  20 ký giò lụa.
 • Gđ. Sang Khu nem chua.
 • Gđ. Hương Đức 4 kg Bò viên.
 • Gđ. Lan Phong  4 kg Bò viên.
 • Nhóm Tôn Tạ Nữ Vương paté, Mayonais, dưa chua, hành ngò cho bánh mì.
 • Các ân nhân ẩn danh giúp cá loại xôi, các loại chè, các loại bánh,gỏi, giả cầy, Mandeln, dưa leo.

Giáo xứ gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.

Chúa Nhật 4 thường niên.

January 29, 2017 Chuyên mục : Suy niệm lời Chúa

(Hôm nay giáo xứ dâng Thánh Lễ mừng tết nguyên đán Đinh Dậu).

Tin Mừng theo Thánh Matthêu Mt. 5,1-1212a:

Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ và dân chúng Tám Mối Phúc Thật.

Chúng ta hướng về quê hương Việt Nam, nguyện xin Thiên Chúa ban ơn, trợ sức cho tất cả những ai đang đấu tranh cho hòa bình, công lý, cho tự do tôn giáo:

“Phúc cho ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.Phúc cho ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.”

Giáng Sinh 2016

January 23, 2017 Chuyên mục : Hình ảnh trong tháng