Văn phòng

  • Trung Tâm Công Giáo VN

Landberger Str.39
80339 München
Tel. 0049-89-5003470
Fax. 0049-89-50034726

  • Email: trungtam@gxnvhb.de

hoặc   Vietnamesischsprachige-Mission.Muenchen@erzbistum-muenchen.de

  • Bankverbindung:

LIGA Bank München,
Konto-Nr: 212 24 64
BLZ: 750 90 300

  • Giờ mở cửa của văn phòng :

Thứ Ba đến Thứ Sáu : 9g30 – 13g30

  • Phương tiện đến Trung Tâm CG :

Trambahn số 18 hướng Gondrellplatz hoặc
số 19 hướng Pasing xuống trạm: Schrenkstraße.