Bộ Lễ

Bộ Lễ SeraphimCố GM Phaolô Nguyễn Văn Hòa
Bộ Lễ Mến YêuTrần Thế (không có Kinh Tin Kính)