Các Bí tích

Rửa Tội Trẻ Em

 • Thời Gian:

Trong Thánh lễ vào Chúa Nhật đầu Tháng của tháng 3 , tháng 6 , tháng 9     và tháng 12.

 • Hồ Sơ :

1 Giấy khai sinh
1 Ðơn xin rửa tội
Xin nộp hồ sơ trước 3 tuần trước ngày rửa tội.

 • Chuẩn bị cho ngày rửa tội :

Tìm người đỡ đầu
Ðặt tên thánh cho em
Cần một cây nến rửa tội.

Gia nhập Giáo Hội cho người lớn

 • Thời gian :

Trong thánh lễ phục sinh mỗi năm.
Thời gian tìm hiểu.
Khóa giáo lý tìm hiểu Giáo Hội Công Giáo khai mạc vào đầu tháng 10 mỗi năm
Ghi tên trước tại Văn Phòng.

 • Chuẩn bị cho Lễ Rửa Tội:

Tìm người đỡ đầu.
Cần một cây nến rửa tội.
Trong khóa học sẽ được hướng dẫn chọn Tên Thánh và làm hồ sơ.

Bí Tích Thêm Sức

 • Thời gian :

Lễ thêm sức cho người lớn và trẻ em tổ chức 2 năm một lần.

 • Khóa học : sẽ cập nhật sau khi có khóa .

Khóa cho người lớn : sẽ cập nhật sau khi có khóa .
khóa cho trẻ em       : do Sr.Hiền (Phụ tá mục vụ) phụ trách.

 • Chuẩn bị cho ngày lễ Thêm Sức :

Làm hồ sơ nơi văn phòng.
Tìm người đỡ đầu.

Bí Tích Hòa Giải

Giờ giải tội :

 • Tại nhà thờ St.Benedikt :

10g30 – 10g50 : 4 chúa nhật mùa vọng và 4 chúa nhật trước lễ phục sinh.

 • Tại Trung tâm :

Xin liên lạc với  Cha xứ.

Bí Tích Hôn Phối

 • Khóa dự bị hôn nhân :

Xin liên lạc với văn phòng trung tâm công giáo.

 • Thời gian nộp hồ sơ:

Liên lạc với Cha Xứ ít nhất là 6 tháng trước đó để định ngày lễ cưới
Làm hồ sơ nơi văn phòng trước 2 tháng .

 • Hồ Sơ gồm :

Giấy hôn thú.

Giấy chứng nhận rửa tội cấp không qúa 3 tháng .
Trong trường hợp rửa tội ở Việt Nam chỉ cần giấy chứng nhận rửa tội cũ hoặc sổ Gia Ðình Công Giáo .

Gặp Cha Xứ để làm hồ sơ và hướng dẫn về nghi thức.

 • Chuẩn bị cho Thánh Lễ Hôn Phối.

Liên lạc với nhà thờ làm lễ cưới , đồng thời xin phép Cha Xứ Sở tại làm Lễ cưới tại đó .

 • Chuẩn bị hoa trong nhà thờ :

Tìm 2 người làm chứng.
Tìm 2 người giúp lễ.
Chuẩn bị 2 nhẩn cưới.
Nên có 1 cây nến Hôn Phối.
Chuẩn bị bài hát hoặc nhờ Ca Ðoàn (địa chỉ CÐ trong mục các hội đòan ).

Sức Dầu Bệnh Nhân

 • Khi có thân nhân bệnh nặng :

Liên lạc gấp với Cha Xứ . Trong trường hợp đang nằm trong bệnh viện có thể liên lạc với Cha Tuyên Úy trong bệnh viện .

 • Ý nghĩa của Bí Tích Sức Dầu bệnh nhân:

Qua Bí Tích Sức dầu bệnh nhân ,Chúa muốn nói lên sự hiện diện của Ngài trong lúc chúng ta ốm đau , để ban sức mạnh và an ủi chúng ta .vì thế khi có thân nhân bệnh nặng hoặc phải trải qua một giải phẩu nguy hiểm …có thể liên lạc với Cha Xứ để được lãnh Bí Tích Sức Dầu Bệnh nhân và rước Mình Thánh Chúa.

Lễ An Táng

 • Khi có thân nhân qua đời :

Liên lạc với Cha xứ.
Liên lạc với nghiã trang để biết giờ chôn cất.
Liên lạc với nhà thờ nơi đang ở hoặc nhà thờ gần nghĩa trang để xin giờ tổ chức Thánh lễ An Táng .
Nếu muốn có thể liên lạc với Hội Legio Mariae để xin đọc kinh trong gia đình .

 • Chuẩn bị Cho Lễ An Táng :

Tìm 2 người giúp lễ.
Có thể chọn bài hát hoặc nhờ Ca Ðoàn .Giáo Xứ có sẳn sách hát .

 • Những việc cần lưu ý :

Trong nhà nguyện tại nghĩa trang chỉ được phép làm phép mồ .
Thánh lễ An Táng phải cử hành trong một nhà thờ do chúng ta chọn trước hoặc sau nghi thức Án Táng tại nghĩa trang .
Trong nhà nguyện tại nghĩa trang chúng ta chỉ được phép làm lễ từ 15 – 30 phút tùy theo nghĩa trang . Xin hỏi trước về việc này , khi chỉ được phép làm 15 phút , xin vui lòng đọc các bài điếu văn ngòai nghĩa trang sau phần nghi thức An Táng .