CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ tháng 4

March 31, 2022 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

01.04
Thứ sáu đầu tháng

16g45 Lần Hạt.  17g00 Thánh lễ.

02.04
Thứ bảy đầu tháng.

16g45 Lần Hạt.  17g00 Thánh lễ.

11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu.

03.04
11g00 Thánh lễ Chúa Nhật 5 mùa chay.

12g30 Cđ Thánh Gia

09.04
19g00 Thánh lễ Hòa Giải tại St. Benedikt.

Giáo lý Thêm Sức:

11g00-13g00 Nhóm 1.

14g00-16g00 Nhóm 2.

10.04
11g00 Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá.
14.04
17g30 Thánh lễ tưởng nhớ Chúa Giêsu lập Bí TíchThánh Thể và Chầu Thánh Thể tại St. Benedikt. .
15.04
10g00 Đàng Thánh Giá các dân tộc tại nhà thờ St. Michael, Karlsplatz.

17g00 Nghi thức tưởng niệm cuộc khổ nạn Chúa Giêsu tại nhà thờ St. Benedikt.

16.04
18g30 Thánh lễ đêm Phục Sinh tại nhà thờ St. Benedikt.
17.04
15g00 Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh tại nhà thờ St. Benedikt.
23.04
Giáo lý Thêm Sức:

11g00-13g00 Nhóm 1.

14g00-16g00 Nhóm 2.

24.04
  11g Thánh lễ Chúa nhật 2 Phục Sinh.
30.04
11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu.