Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 4

April 24, 2024 Chuyen mục : Suy niệm lời Chúa

Halleluia, Lời Chúa dn soi con đường đi. Halleluia! Lời Chúa, bánh thiêng ban nguồn sống! Phúc cho người vui nghe, yêu mến, gẫm suy Lời luôn“

(Đây là những câu trọng tâm, hay những gợi ý của bài Tin Mừng, trước khi tham dự Thánh lễ, anh chị em nên đọc Kinh Thánh ở nhà , suy gẫm những gợi ý, và nhờ vậy mà anh chị em theo dõi bài chia sẻ trong Thánh Lễ được tốt hơn)

Chúa Nhật thứ 2 Phục Sinh, ngày 07.04, Tin Mừng theo Thánh Gioan 20,19-31: Khi Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ, không có ông Tôma ở đó. Nghe tường thuật lại, ông Tôma nói, ông chỉ tin, khi nào chính ông thấy và sờ được vào những vết thương của Chúa Giêsu. Tám ngày sau, Chúa Giêsu hiện ra, lần này có Tôma. Người nói với ông: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy…”. Ông Tôma thưa với Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”.

Thiết nghĩ, điều quan trọng ở đây, không phải là tìm hiểu xem sự việc có thật sự diễn ra, và diễn ra như thế nào. Mà quan trọng hơn là đặt ra cho mình những câu hỏi: Tác giả muốn nói gì với tôi, khi ông tường thuật những sự việc đó? Ông muốn gởi đến thông điệp gì cho tôi? Sau khi tường thuật các sự việc, tác giả viết ở cuối chương: “Chúa Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sống nhờ danh Người“.

Chúa Nhật thứ 3 Phục Sinh, ngày 14.04. Tin Mừng theo Thánh Luca 24,35-48: Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ. Các ông hoảng hốt và không nhận ra Người. Người chỉ cho các ông những vết thương ở chân và tay. Người nhắc cho các ông về những gì trong Kinh Thánh, mà Người đã giảng dạy. Và Người truyền cho các ông hãy đi rao giảng cho muôn dân, để họ sám hối và được ơn tha thứ. Người nói: “Chính anh em là chứng nhân về những điều này.“

Cầu nguyện cho các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, luôn ý thức và sống sứ mạng chứng nhân của mình.

Chúa Nhật thứ 4 Phục sinh, ngày 21.04. Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Tin mừng theo Thánh Gioan 10,11-18: “Tôi chính là Mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên… Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa cha biết tôi và tôi biết Chúa cha…“.

Chúa Nhật thứ 5 Phục sinh, ngày 28.04. Tin mừng theo Thánh Gioan 15,1-8: Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “…Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy anh em chẳng làm gì được“.

Sống trong ân tình với Chúa Giêsu là nền tảng để sinh hoa trái. Nhiều người cứ lo vội vàng tìm cách gặt hái ngay những “hoa trái“, mà không muốn dành thời gian cho sự tu luyện, để được sống và được nuôi dưỡng mối liên kết với Chúa Giêsu. Những công tác từ thiện như: tổ chức nấu ăn thiện nguyện; kêu gọi quyên góp cho người khốn khó…vv. Tất cả những việc đó, nếu không được xuất phát từ một cuộc sống trong mối tương quan tình nghĩa với Thầy, rất dễ làm cho chúng ta chỉ biết chạy theo lợi nhuận, mà không nhìn thấy được mục đích thật sự của việc thiện. Vậy trước khi làm điều gì, bạn hãy dành thời gian tự hỏi: “Tôi có ở trong Thầy, và Thầy có đang ở trong tôi không?“ Cụ thể hơn nữa: “Tôi có bình an không? Tôi có cảm thấy được Chúa yêu tôi, và tôi cảm nhận được tình yêu đang có mặt trong tôi không?“ Bao lâu bạn chưa sống thật sự trong tình nghĩa với Giêsu, thì thiết nghĩ, tốt nhất là bạn chưa nên hành động.