THÔNG BÁO

November 30, 2023 Chuyen mục : Thông tin giáo xứ

■ THÁNH LỄ HÒA GIẢI CHO CAO NIÊN NGÀY 02.12.: Nhân dịp mừng lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, quan thầy hội Legio Mariae, và chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh, thánh lễ Hòa giải cho các bác cao niên sẽ được cử hành vào ngày 02.12.2023 tại nhà thờ St. Benedikt. Chương trình:
10g30: Tĩnh tâm. 11 giờ: Nghi thức hòa giải và thánh lễ
THÁNH LỄ HÒA GIẢI NGÀY 09.12.: Thánh lễ và nghi thức Hòa Giải sẽ được cử hành tại nhà thờ St. Benedikt vào lúc 19 giờ ngày 09.12.2023.
ĐẠI LỄ GIÁNG SINH: Chương trình:
– Ngày 24.12.: Thánh lễ đêm Giáng Sinh lúc 20 giờ tại St. Benedikt.
Sau thánh lễ, mừng Chúa Giáng Sinh tại Trung Tâm Công Giáo VN.
– Ngày 25.12.: Đại lễ Giáng Sinh lúc 15 giờ tại St. Nikolaus, Stanigplatz 12,
München. Sau thánh lễ, có chương trình văn nghệ tại hội trường.

KHÔNG CÓ THÁNH LỄ: Không có thánh lễ tại Trung Tâm CG. và tại nhà thờ St. Benedikt từ ngày 26.12.2023 đến 06.01.2024.
Trong tháng một 2024: Không có lễ trong tuần tại Trung Tâm CG.
VĂN PHÒNG TRUNG TÂM CÔNG GIÁO: Văn phòng Trung Tâm Công Giáo sẽ không làm việc từ ngày 24.12.2023 đến ngày 06.01.2024.
THÁNH LỄ TẠI REGENSBURG: Cộng đoàn thánh Phaolô, Regensburg, sẽ dâng thánh lễ lúc 15 giờ tại nhà thờ Heiliger Geist, Isarstraße 54, 93057 Regensburg, vào ngày 03.12.2023.

Các thánh lễ trong năm 2024: 03.03.24, 21.04.24, 30.06.24, 20.10.24, 17.11.24 và 01.12.24.

CHIA BUỒN:u Bé Ronald Havryliuk, con của anh chị John Nguyễn, sinh ngày 01.01.2023, đã từ trần ngày 01.11.2023 tại München.
Giáo xứ chân thành chia buồn cùng tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Ronald vào Nước Chúa muôn đời.