THÔNG BÁO

March 01, 2024 Chuyen mục : Thông tin giáo xứ

■ THÁNH LỄ HÒA GIẢI CHO CAO NIÊN NGÀY 02.03.: Nghi thức hòa giải và thánh lễ cho các bác cao niên được cử hành lúc 11 giờ ngày 02.03.2024 tại nhà thờ St. Benedikt.
THÁNH LỄ TẠI REGENSBURG NGÀY 03.03.24: Cộng đoàn thánh Phaolô, Regensburg, sẽ dâng thánh lễ lúc 15 giờ tại nhà thờ Heiliger Geist, Isarstraße 54, 93057 Regensburg, vào ngày 03.03.2024.
HỌP BAN NGÀNH VÀ HỘI ĐOÀN NGÀY 10.03.: Các hội đoàn và ban ngành sẽ họp từ 13 giờ đến 15 giờ ngày 10.03.24 tại Trung Tâm Công Giáo để chuẩn bị cho lễ Phục Sinh.
GIỚI TRẺ TĨNH TÂM NGÀY 10.03.: Sau thánh lễ Chúa nhật ngày 10.03.2024, ban giúp lễ và giới trẻ có giờ tĩnh tâm tại hội trường St. Benedikt từ 12g30 đến 14g30.
THÁNH LỄ TẠI AUGSBURG NGÀY 19.03.:Cộng đoàn Augsburg sẽ dâng thánh lễ vào lúc 15g00 ngày 17.03.2024 tại nhà thờ St. Georg, Georgenstr. 14, 86152 Augsburg (Augsburg-Mitte).
THÁNH LỄ HÒA GIẢI NGÀY 23.03.: Thánh lễ Hòa Giải sẽ được cử hành tại nhà thờ St Benedikt vào lúc 19 giờ ngày 23.03.2024.
ĐẠI HỘI CÔNG GIÁO TỪ NGÀY 18. ĐẾN 20.05.: Đại hội Công Giáo năm nay với chủ đề: Gemeinsamer Weg – Lắng Nghe và Hiệp Nhất“, được tổ chức từ ngày 18.05. đến ngày 20.05.24tại Frankenstolz Arena & Berufschule, Seidelstr. 2, Aschaffenburg.

Thuyết Trình Viên: Sr. Maria Nguyễn Thị Hồng Quế.

Lệ phí dành cho các tham dự viên ghi danh và đóng tiền tại cộng đoàn địa phương gồm ăn ở, các chi phí chung của đại hội:
– Trẻ em từ 4 đến 9 tuổi: 30 €.
– Trẻ em từ 4 đến 9 tuổi: 30 €.
– Từ 10 tuổi trở lên: 40 €.

Giáo xứ sẽ tổ chức đi chung bằng xe Bus.
– Giá tiền xe: Khoảng 55 € / người.
– Trẻ em dưới 10 tuổi: 30 €.
Giáo xứ chỉ có thể thuê xe được khi có tối thiểu 50 người tham dự. Chỉ có những tham dự viên ghi danh tại văn phòng TTCG. mới được ngủ trong phòng dành cho giáo xứ. Anh chị em ghi danh và đóng tiền tại văn phòng TTCG.

Hạn chót ghi danh và đóng tiền: 14.04.2024.