Archive for the ‘Ban Giúp lễ’

Ban Giúp Lễ

January 26, 2011 Chuyên mục : Ban Giúp lễ

Ban giúp lễ, hiện nay đã hơn 70 em tuổi từ 8 đến trên 20, đầy nhiệt huyết phục vụ, là một nhóm tuy nhỏ về tuổi nhưng số lượng quả thực to lớn đối với giáo xứ; nhiều em đã lên đại học, nhưng vẫn gắn bó với ban, và làm huynh trưởng giúp đào tạo các em mới gia nhập.

Các em chính là Tương Lai của giáo xứ.

Ban giúp lễ đã hình thành rất sớm , ngay từ khi có cộng đoàn, nhưng mãi tới năm 1997, với sự huấn luyện và nâng đỡ tinh thần cuả thầy Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Thế, SJ (nay là linh mục chánh xứ tại Aarhus, Đan Mạch), cùng trưởng nhóm là anh Trí, sinh hoạt của các em mới thực sự đi vào nề nếp và sinh hoạt có tính cách đoàn thể .

Nhóm có một tổ chức chặt chẽ và linh động qua những cuộc gặp gỡ hàng tháng. Trong những dịp này, các em có giờ  sinh hoạt, tập dượt nghi thức và cũng có những phút đi du ngoạn chung. Đây cũng là lúc các em thắt chặt sợi dây liên đới với nhau.

Thánh Phaolô nói „Đức tin không có việc làm là đức tin chết“, đúng thế, các em đã làm cho đời sống đức tin của chính mình được tăng trưởng và đơm bông kết trái qua những liên kết với Chúa Giêsu thánh Thể trong khi phục vụ bàn Thánh.

Nhìn những khuôn  mặt tươi trẻ , nghiêm trang đứng quanh bàn thờ, ta có cảm tưởng như các Thiên Thần đang chầu quanh toà Chúa.

Các em tuy nhỏ nhưng đã biết góp bàn tay để xây dựng cộng đoàn, làm cho đời sống đức tin của giáo xứ mỗi ngày thêm mạnh mẽ và sống động hơn.

Một ước mơ và một lời cầu chúc cho nhau là „Luôn hăng say phục vụ trong yêu thương và vui vẻ “.

Sinh hoạt :

Ban giúp lễ

28 Photos