Archive for the ‘Ban Giúp lễ’

Ban Giúp Lễ

January 26, 2011 Chuyên mục : Ban Giúp lễ

Ban Giúp Lễ, với trên 70 em tuổi từ 9 đến trên 20, đầy nhiệt huyết phục vụ, là một nhóm tuy nhỏ về tuổi nhưng số lượng quả thực to lớn đối với giáo xứ; nhiều em đã lên đại học, nhưng vẫn gắn bó với ban, và làm huynh trưởng giúp đào tạo các em mới gia nhập.

Các em chính là Tương Lai của giáo xứ.

Ban đã hình thành rất sớm, ngay từ khi có cộng đoàn vào năm 1982, nhưng mãi tới năm 1997, với sự huấn luyện và nâng đỡ tinh thần của thầy GB Nguyễn Ngọc Thế, SJ (nay là linh mục chánh xứ ở Aarhus, Đan Mạch), cùng trưởng nhóm là anh Trí, sinh hoạt của các em mới thực sự đi vào nề nếp và có tính cách đoàn thể. Hiện nay anh Phương và anh Vinh là huynh trưởng (Oberministranten). Các việc khác như phân công, huấn luyện, v.v. được Ban Cố vấn (Ministrantenrat) của Ban Giúp Lễ phụ trách.

Ban Cố Vấn của Ban Giúp Lễ hiện có sáu ban chuyên môn:

  1. Ban Nghi thức Thánh Lễ và Giáo lý
  2. Ban Đào tạo và Tập luyện
  3. Ban Thông tin và Truyền thông
  4. Ban Tài chánh
  5. Ban Quản lý
  6. Ban Sáng tạo và Thiết kế

 

 

Mỗi ban chuyên môn đều có một em trong Ban Cố vấn làm trưởng ban, ngoài ra còn có các em khác của Ban Giúp Lễ và nhóm trưởng (Gruppenleiter) hỗ trợ công việc.

Các sinh hoạt của các em đã trở thành đa dạng và chuyên nghiệp hơn theo thời gian. Ngoài việc chính là phục vụ nơi bàn Thánh, các em còn tổ chức những chuyến đi tĩnh tâm mùa thu hàng năm (Ministrantenfahrt) cho các em và cũng có những hoạt động từ thiện vào Chúa nhật đầu tiên của mùa vọng. Ngoài ra, các em trong Ban cố vấn và các em nhóm trưởng có một chuyến đi tĩnh tâm và đào tạo riêng.

Để kết nới với các bạn giúp lễ khác, các em cũng tham gia các hoạt động của Giáo phận (như Lễ Các Dân Tộc – Messe der Nationen) và Liên đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức (Đại hội Công Giáo Việt Nam).

Nhóm có một tổ chức chặt chẽ và linh động qua những cuộc gặp gỡ định kỳ. Trong những dịp này, các em có giờ sinh hoạt, tập dượt nghi thức và cũng có những phút trò chuyện, ca hát hay vui chơi với nhau. Đây cũng là lúc các em thắt chặt sợi dây liên đới với nhau.

Thánh Phaolô nói: „Đức tin không có việc làm là đức tin chết“, đúng thế, các em đã làm cho đời sống đức tin của chính mình được tăng trưởng và đơm bông kết trái qua những liên kết với Chúa Giêsu thánh Thể trong khi phục vụ bàn Thánh.

Nhìn những khuôn mặt tươi trẻ, nghiêm trang đứng quanh bàn thờ, ta có cảm tưởng như các Thiên Thần đang chầu quanh tòa Chúa.

Các em tuy nhỏ nhưng đã biết góp bàn tay để xây dựng cộng đoàn, làm cho đời sống đức tin của Giáo xứ mỗi ngày thêm mạnh mẽ và sống động hơn.

Một ước mơ và một lời cầu chúc cho nhau là „Luôn hăng say phục vụ trong yêu thương và vui vẻ“.

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với các em: info.bglm@gmail.com

Sinh hoạt :

Ban giúp lễ

28 Photos