SINH HOẠT

March 01, 2024 Chuyen mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:

1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Gđ. Tina 20. * Gđ. Kenny 20 €. * Gđ. Trúc 20 €.

2. * Bánh Chưng ngày Tết: 880 €. * Gđ Tuyền Nhung 50 €. * Gđ bà Châu 50 € * Bà Thái 20 €. Tổng số tiền 1000 € đã đước gởi về giúp trại phong tại Kontum qua dòng Don Bosco VN.

Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.