CHƯƠNG TRÌNH LỄ PHỤC SINH 2024

March 01, 2024 Chuyen mục : Thông tin giáo xứ

Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28.03.2024
– 17g00 Thánh lễ tưởng nhớ Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể Chầu Thánh Thể tại nhà thờ St. Benedikt.

Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 29.03.2024.
– 10g00 Đàng Thánh Giá các dân tộc tại nhà thờ Michael, Karlsplatz.
17g00 Nghi thức tưởng niệm cuộc khổ nạn Chúa Giêsu tại nhà thờ St. Benedikt.

Thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 30.03.2024.
– 18g30 Thánh lễ đêm Phục Sinh. Đêm Canh Thức Vượt Qua tại nhà thờ St. Benedikt

Chúa Nhật Phục Sinh, ngày 31.03.2024.
– 15g00 Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh tại nhà thờ St. Nikolaus.