Suy Niệm Lời Chúa trong tháng năm

April 30, 2024 Chuyen mục : Suy niệm lời Chúa

Halleluia, Lời Chúa dn soi con đường đi. Halleluia! Lời Chúa, bánh thiêng ban nguồn sống! Phúc cho người vui nghe, yêu mến, gẫm suy Lời luôn“

Đây là những câu trọng tâm, hay những gợi ý của bài Tin Mừng, trước khi tham dự Thánh lễ, anh chị em nên đọc Kinh Thánh ở nhà , suy gẫm những gợi ý, và nhờ vậy mà anh chị em theo dõi bài chia sẻ trong Thánh Lễ được tốt hơn

Ngày 05 tháng 5, Chúa Nhật thứ 6 Phục sinh. Tin mừng theo Thánh Gioan 15,9-17: Chúa Giêsu nói: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết“.

Một chút suy tư về chữ hy sinh“. Những câu nói thường được nghe trong đời sống hằng ngày, như: Nuôi nó lớn khôn, biết bao hy sinh cực khổ, để giờ đây nó cãi lời“; hay là Tôi đối xử rất đẹp với anh chị, mà giờ đây ra đường không thèm chào hỏi tôi một câu“; và thậm chí cả linh mục tu sĩ cũng vướng phải: “Tôi hy sinh cho giáo xứ, phục vụ bất kể đêm ngày, để giờ đây họ đối xử tệ như thế đó“. v .v… Những câu nói thông thường như vậy cho ta thấy rằng, rất nhiều người sẵn sàng cho đi, nhưng trong thâm tâm đã đòi hỏi sự đáp trả. Có thể gọi những “cho đi“ đó là sự hy sinh“ không? Thiết nghĩ là không. Đó là một cuộc trao đổi “cho – nhận“, mà bao nhiêu người ngộ nhận là “hy sinh“. Hy sinh thật sự là cho đi mà không đòi đáp trả. Có khi nào bạn tự hỏi: Chúa Giêsu, Thầy của chúng ta, có đòi hỏi ở tôi và bạn đáp trả điều gì không? Có lẽ, Chúa Giêsu cũng mong sự đáp trả, nhưng không phải là đáp trả cho Chúa, mà cho chính chúng ta, khi Chúa nói: “Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em“.

Ngày 09 tháng 5, thứ năm. Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên, Lễ Quan Thầy CĐ Thăng Thiên. Tin mừng theo Thánh Máccô 16,15-20: Chúa Giêsu hiện ra với nhóm mười một và nói với các ông: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù cho có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ“.

Thông điệp của đoạn phúc âm trên: Sức mạnh của niềm tin giúp con người chiến thắng sự dữ (Họ sẽ trừ được quỷ); Niềm tin vào Thiên Chúa còn đưa con người vượt xa những ranh giới hạn hẹp của chính mình, để rồi họ có thể tiếp cận đồng loại với tinh thần đối thoại và cảm thông(Họ sẽ nói được tiếng lạ); Người tin vào Chúa có an bình trong tâm hồn, và nhờ vậy mà sự hiện diện của họ tỏa lan an bình cho người xung quanh (Họ đặt tay trên người bệnh, người này sẽ được mạnh khoẻ).

Ngày 12 tháng 5. Chúa nhật thứ 7 Phục sinh. Tin Mừng theo Thánh Gioan 17,11b-19: Chúa Giêsu cầu nguyện rằng: Lạy Cha Chí Thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta…. con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian…“.

Cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, cho các giám mục, linh mục, luôn kiên trì, hầu vượt qua những thử thách. Cầu nguyện cho giáo hội Việt Nam, cách riêng, cho các cộng đoàn công giáo Việt Nam tại hải ngoại, cho giáo xứ chúng ta. Phải thật sự thường xuyên quay về ngôi nhà nội tâm, chăm sóc và nuôi dưỡng sự liên kết với Thiên Chúa, chúng ta mới đủ sức để nhận diện được gương mặt của những “ác thần“ trong thế giới hiện đại hôm nay. Một trong những “ác thần“ hiện đại là mạng lưới truyền thông, đã và đang khống chế toàn bộ suy nghĩ, hành động và định hướng của con người chúng ta.

Ngày 19 tháng 5. Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Tin mừng theo Thánh Gioan 20,19-23: Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em“. Nói xong Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: Bình an cho anh em! Như Chúa cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em“. Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ“.

Ngày 26 tháng 5, Chúa nhật thứ 9 thường niên. Lễ Chúa Ba Ngôi. Lễ trọng. Tin Mừng theo Thánh Mathêu 28, 16-20. Thánh Mathêu kết thúc tin mừng bằng lời của chúa Giêsu: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế“.

Nguyện xin cho giáo xứ chúng con luôn cố gắng trung thành với sứ mạng mà Chúa Giêsu đã trao phó. Nguyện xin Chúa giúp chúng con tin tưởng rằng Chúa luôn hiện diện với Hội Thánh, với chúng con như lời Ngài đã hứa.

Ngày 30 tháng 5, thứ năm. Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô. Lễ trọng. Tin Mừng theo Thánh Máccô 14,12-16. 22-26. Đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các môn đệ, và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy.” Và Người cầm lấy chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này.

Cầu nguyện cho các em vừa được rước lễ lần đầu, và cho mỗi người chúng ta biết đón rước Mình Thánh Chúa bằng tấm lòng tôn kính.