Tri Ân

March 03, 2017 Chuyen mục : Tri ân

Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:

1- Giúp cho người dân tộc thiểu số tại Đà Lạt:

 • Nấu ăn ngày 29.01.17:  939,50 €.
 • Tiền Loto 35,50 €.
 • Nguyễn Hồng Anh 20 €.
 • Gđ Kim Anh 50 €.
 • Ẩn danh 30 €.
 • Ẩn danh 50 €.
 • Ẩn danh 20 €.
 • Bác Diệu 5 €.
 • Các ân nhân ẩn danh ủng hộ xôi, chè, bánh.

Tổng số tiền 1150 € sẽ được gởi về giúp cho dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt để giúp cho người dân tộc thiểu số.

2-Giúp cho gia đình Tê-Phan:

 • Gđ Trúc 20 €.
 • Christian 50 €.
 • Hoàng Phong 100 €.

3-Giúp các em học sinh nghèo (qua linh mục Giacôbê Nguyễn Vũ Bằng, Gx. Ômôn, Cần Thơ, Việt Nam):

 • Chị Vui 50 €.
 • Gđ Đặng 20 €.
 • Theo Tú 50 €.
 • Hoàng Sơn 20 €.

Giáo xứ xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.