THÔNG BÁO

June 04, 2024 Chuyen mục : Thông tin giáo xứ

LỄ KÍNH THÁNH BENNO, BỔN MẠNG CỦA THÀNH PHỐ MÜNCHEN NGÀY 08.06.: Năm nay thành phố München mừng kính lễ thánh Benno, thánh bổn mạng của thành phố München (Fest des Heiligen Benno, Stadtpatron von München), vào thứ bảy, ngày 08.06.2024, từ 10 giờ đến 23 giờ tại Odeonplatz. (Chi tiết có thể xem tại: www.bennofest.de).

LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÊM SỨC NGÀY 09.06.: Sau gần một năm cùng nhau đào sâu đời sống đức tin, học hỏi để sống đạo, 21 thiếu niên trong giáo xứ sẽ được lãnh nhận bí tích Thêm Sức vào lúc 11 giờ ngày Chúa nhật 09.06.24 từ Đức Ông Dr. Alexander Hoffmann.
Các em sẽ tập nghi thức vào ngày thứ bảy 01.06.24, từ 11 giờ đến 12giờ tại nhà thờ St. Benedikt.
Để Thánh lễ được sốt sắng, trang nghiêm xin anh chị em chú ý: Không được chụp hình và quay phim trong lễ. Giáo xứ sẽ cử người chụp hình.

CỘNG ĐOÀN REGENSBURG MỪNG LỄ QUAN THẦY NGÀY 30.06.: Chúa Nhật ngày 30.06.24, cộng đoàn Regensburg sẽ mừng lễ quan thầy thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ. Thánh lễ được cử hành lúc 15 giờ tại nhà thờ Heiliger Geist, Isarstraße 54, 93057 Regensburg.

THAY ĐỔI GIỜ LÀM VIỆC CỦA VĂN PHÒNG TRUNG TÂM CG.: Từ tháng sáu 2024 giờ làm việc của văn phòng Trung Tâm Công Giáo như sau:
Thứ ba, thứ năm và thứ sáu: Từ 9 giờ đến 14 giờ.