Tri Ân

July 11, 2017 Chuyen mục : Tri ân

Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

1-Giúp cho các sinh hoạt của giáo xứ:

 • Ban Giúp lễ bán nước lễ Phục Sinh ngày 27.03.: 162,17 €.

2- Giúp cho nhà mồ côi khuyết tật Mai Ân :

 • Bữa nấu ăn ngày 28.05.17: 1265 €.
 • Các chị ẩn danh 310 €.
 • Gđ Sang Khu 200 €.
 • Đoàn Nhựt Thảo 100 €.
 • Ẩn danh 100 €.
 • Ẩn danh 100 €.
 • Ẩn danh 100 €.
 • Ẩn danh 100 €.
 • Ẩn danh 100 €.
 • Ẩn danh 50 €.
 • Ẩn danh 50 €.
 • Ẩn danh 25 €.
 • Các Ân nhân ẩn danh ủng hộ bánh bao, bánh mì, các loại bánh, các loại xôi, chè và thực phẩm.

Tổng số tiền 2700 € đã được nhóm Thiện nguyện gởi về giúp cho nhà mồ côi khuyết tật Mai Ân do hội dòng MTG Gò Vấp phụ trách.

3-Các em học sinh nghèo qua linh mục Giacôbê Nguyễn Vũ Bằng, Gx. Ômôn, Cần Thơ, Việt Nam:

 • Chị Tươi 50 €.

Xin chân thành cảm tạ.