THÔNG BÁO

July 02, 2024 Chuyen mục : Thông tin giáo xứ

HÀNH HƯƠNG MARIENFRIED NGÀY 13.07.: Với chủ đề “Nữ Vương Hòa Bình“, ban tổ chức Hành Hương Marienfried kính mời ông bà và anh chị em tham dự ngày hành hương tại Marienfried từ 10 giờ ngày thứ bảy, 13.07.2024. Chương trình ngày hành hương có thể lấy tại Trung Tâm Công Giáo VN.
Địa chỉ: Marienfried Str. 62, 89284 Pfaffenhofen.

­■CÁC LỚP GIÁO LÝ 2024/2025: Giáo xứ sẽ mở lớp giáo lý Rước lễ lần đầu cho các em từ 8 tuổi cho các em từ 13 tuổi. Các lớp giáo lý sẽ được bắt đầu vào khoảng cuối tháng mười 2024 tại Trung Tâm Công Giáo. Xin các anh chị ghi danh cho các em tại văn phòng Trung tâm Công Giáo VN.

­■ CHIA BUỒN:u Bà Bùi Thị Thiện, thân mẩu của anh Đức-Luyến, đã từ trần ngày 21.05.2024 tại Việt Nam, hưởng thọ 88 tuổi.
* Bà Maria Hoàng Thị Yến, thân mẩu của các chị Hoàng và Vân, đã từ trần ngày 30.05.2024 tại Việt Nam, hưởng thọ 88 tuổi.
* Bà Anna Nguyễn Thị Kỳ đã từ trần ngày 09.06.2024 tại Việt Nam, hưởng thọ 89 tuổi.
Giáo xứ chân thành chia buồn cùng các tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận các linh hồn Maria và Anna vào Nước Chúa muôn đời.