Tri Ân

September 27, 2017 Chuyen mục : Tri ân

Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:
1. Giúp cho các sinh viên nghèo qua cha Minh, dòng Tên: ■ Bé Na 100 €. ■ Hiếu Hạnh 200 €.
2. Giúp cho Mái Ấm Thanh Tâm, Việt Nam: ■ Hiếu Hạnh 200 €.
3. Giúp cho gia đình Tê-Phan: ■ Sophia 25 €, ■ Minh An 50 €, ■ Gđ. ô. Việt 50 €, ■ Ông Sự 20 €, ■ Gđ. chị Mơ 50 €.
4. Các em học sinh nghèo qua linh mục Giacôbê Nguyễn Vũ Bằng, Gx. Ômôn, Cần Thơ, Việt Nam: ■ Bà Thuyên 20 €, ■ Gđ Tina 150 €, ■ Bà Vũ Thị Tho 200 €.
5. Giúp cho các linh mục hưu dưỡng: ■ Bà Diệu 50 €.
6. Giúp cho nhà thờ Nam Định bị cháy: ■ Trần Thị Bé 50 €.
Xin chân thành cảm tạ.