Lễ Quan Thầy Giáo Xứ

July 02, 2024 Chuyen mục : Thông tin giáo xứ

ngày 28.07.24 lúc 11 giờ
tại nhà thờ St. Benedikt,
Schrenkstr. 2, 80339 München

Sau một năm học hành, làm việc mệt nhọc, và trước khi nghỉ hè, chúng ta sẽ mừng trọng thể ngày lễ quan thầy giáo xứ. Năm nay, lễ quan thầy giáo xứ được tổ chức vào ngày Chúa nhật 28.07.2024 tại nhà thờ St. Benedikt.
Thánh lễ được cử hành vào lúc 11 giờ. Trong thánh lễ có nghi thức thâu nhận các em giúp lễ mới. Sau thánh lễ chúng ta sẽ có dịp gặp gỡ hàn huyên và thưởng thức những món ăn quê hương trong vườn của nhà thờ St. Benedikt.