Tri Ân

December 02, 2016 Chuyen mục : Tri ân

Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

1-Giúp cho bão lụt miền Trung:

 • Thánh lễ ngày 30.10.16: 963€.
 • Các gia đình tại Rosenheim và Traunstein 120 €
 • Gđ. Khiêm-Xuân Anh 200 €.
 • Ẩn danh  20 €.
 • Gđ. Đặng 70 €.
 • Gđ. Báu 50 €.
 • Gđ. Nguyễn 500 € và 5.301.700 đồng VN.
 • Chị Hoàng 100 €.
 • Gđ. Đăng 20€.
 • Chị Ngọc Ánh 50 €.
 • Gđ Phong-Thịnh 50 €.
 • Gđ. Vũ 100 €.
 • Hiếu Hạnh 200 €.
 • Quách Đại Xinh 100 €.

2-Giúp cho Mái Ấm Thanh Tâm, Việt Nam:

 • Gđ. Hạnh 10 €.
 • Gđ. Kenny 20 €.

3-Giúp cho gia đình Tê-Phan:

 • Cô Dung 50 €.
 • Gđ. bác Trìu 50 €.
 • Cô Túc 50 €.
 • Ẩn danh 50 €.
 • Gđ. Đặng 15 €.
 • Gđ. Nguyễn Văn Bền-Sâm 20 €.
 • Gđ. Nguyễn 200 €.
 • Gđ. bác Thanh 200 €.
 • Gđ. Tuấn 50 €.
 • Chị Trúc 20 €.
 • Bác Thuyên 20 €.

4-Giúp cho ban Giúp lễ:

 • Bữa nấu ăn ngày 30.10.: 1123 €