Tri Ân

October 25, 2017 Chuyen mục : Tri ân

Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:
1. Bữa nấu ăn ngày 24.09.17: 895 €. – Hiệp Linh 100 €. – Ẩn danh 200 €. – Tuấn Cúc 50 €. – Chị Nga 50 €. – Sơn Ân 50 €. – Chị Vui 20 €. – Ẩn danh 35 €. – Giàu Toàn 100 €. – Ẩn danh 50 €. – Chị Phúc 50 €. – Trang Hiền 50 €. – Chị Sanh 20 – Hoa Linh 20 €. – Toni Lê 10 €. – Bích Hiền 500 ngàn VNĐ. – Các ân nhân ủng hộ bánh ngọt, xôi chè, gỏi, xá xíu, các loại rau và bún.

Tổng số tiền 2000 € và 500 ngàn VNĐ. sẽ được gởi về giúp cho các sinh viên nghèo qua cha Minh SJ.
2. Thánh lễ ngày 01.10.17: 840 €. – Bà Vui 30 €. – Hoa Linh 20€. – Gđ. bác Tân 200 €. – Anh Luân 40 €. – Victoria, Pax 50 €. – Bác Thuyên 50 €. – Bùi Văn Ngọc 200 €. – Sr. Yên 50 €. – Gđ. Phạm 100 €. – Ẩn danh 50 €. – Tina 150 € – Gđ. Thiên, Triệu, Tú 100 €. – Ẩn danh 500 €. – Gđ. Nguyễn Văn Nghệ 100 €. – Chị Thắm 20 €. – Hảo 20 €. – Bà Quyền 100 €. – Gđ. Tuấn Cúc 100 €. – Gđ. Thúy 50 €. – Bác Trìu 20 €. – Bác Tuấn 50 €. – Chị Hằng 30 €. – Selina 20 €. – Tạ Văn Quyền 50 €.
Tổng Số tiền 2940 €. sẽ được gởi về giúp cho các nạn nhân bão lụt miền Trung.
3. Giúp cho Làng Phong Kontum: Ẩn danh 50 €.
4. Giúp các em học sinh nghèo qua linh mục Giacôbê Nguyễn Vũ Bằng, Gx. Ômôn, Cần Thơ, Việt Nam: Gđ chị Danh (Regensburg) 80 €.
5. Giúp cho gia đình Tê-Phan: – Thùy An 10 €. – Hoàng Thị Nga 50 €. – Gđ Công Anh 50 €. – Gđ anh Giang 50 €. – Bác Thuyên 20 €. – Chị Tâm 30 €. – Chị Tươi 100 €.