Tri Ân

November 24, 2017 Chuyen mục : Tri ân

Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:
1. Giúp cho các linh mục hưu dưỡng: – Ô. Tiềm 100 €.
2. Giúp cho gia đình Tê-Phan: – Gđ. Khang 40 €. – Chị Trang 20 €. – Ôb. Dung 50 €. – Chị Hạnh 50 €. – Bà Phượng 100 €. – Gđ. Bùi 100 €. — Kevin 50 €. — Gđ. ô. Bền 20 €. — Gđ. ô. Định 20 €. — Bác Kỳ 110 €. — Thuỳ An 10 €. — Sohia 20 €. — Chị Hoa 30 €.
3. Các em học sinh nghèo qua linh mục Giacôbê Nguyễn Vũ Bằng, Gx. Ômôn, Cần Thơ, Việt Nam: — Bác Châu 100 €. — Ẩn danh 50 €. — Gđ. Triệu 30 €. — Gđ. David 50 €. — Lisa 20 €.
4. Giúp cho ban Giúp lễ: – Bữa nấu ăn ngày 29.10.: 960 €. — Bác Trìu 20 €. — Ẩn danh 50 €.
5. Giúp cho các trẻ em bị bão lụt tại VN.: — Bác Kỳ 50 €. — Chị Phú 50 €.