Chia Buồn

February 27, 2014 Chuyen mục : Chia buồn

CHIA BUỒN:

  • Ông Gioan Trần Tư Pháp, thân sinh của chị Trang – Nạp (Traunreut) đã từ trần tại Việt Nam ngày 05.01.14, hưởng thọ 84 tuổi.
  • Bà Maria Thị Sóc, thân mẫu của chị Ca – Hiền đã từ trần tại Việt Nam ngày 10.01.14, hưởng thọ 93 tuổi.
  • Ông Giuse Nguyễn Văn Ban đã từ trần tại München ngày 20.01.14, hưởng thọ 92 tuổi.

Giáo xứ chân thành chia buồn cùng các tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Gioan, Maria và Giuse vào Nước Chúa muôn đời.