Chia Buồn

October 08, 2014 Chuyen mục : Chia buồn

  • Bà Maria Nguyễn Thị Yến, thân mẫu của chị Lê Kim Tơ, đã từ trần tại Việt Nam ngày 16.08.14, hưởng thọ 85 tuổi.
  • Ông Antôn Lê Thanh Bền, thân phụ của lm. Lê Thanh Liêm, đã từ trần tại Việt Nam ngày 07.09.14, hưởng thọ 82 tuổi.

Giáo xứ chân thành chia buồn cùng các tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Maria và Antôn vào Nước Chúa muôn đời.