Chia Buồn

August 16, 2014 Chuyen mục : Chia buồn

  • Bà Maria Trần Thị Là, thân mẫu của chị Nguyễn Thị Kim Ngân, đã từ trần tại Mỹ ngày 15.07.14, hưởng thọ 76 tuổi.

Giáo xứ chân thành chia buồn cùng tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Maria vào Nước Chúa muôn đời.