Chia Buồn

April 08, 2014 Chuyen mục : Chia buồn

  • Ông Antôn Phạm Văn Ba đã từ trần tại Deggendorf ngày 02.03.14, hưởng thọ 72 tuổi.

Giáo xứ chân thành chia buồn cùng tang quyến.
Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Antôn vào Nước Chúa muôn đời.