Chia Buồn

July 05, 2014 Chuyen mục : Chia buồn

  • Ông Giuse Châu Phụng Thời đã từ trần tại München ngày 04.06.14, hưởng thọ 64 tuổi.

Giáo xứ chân thành chia buồn cùng tang quyến.
Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Giuse vào Nước Chúa muôn đời.