Chia Buồn

September 27, 2017 Chuyen mục : Chia buồn

■ Bà Maria Nguyễn Thị Xuân, thân mẫu của ông Nguyễn Thế Hồng, đã từ trần tại Hòa Lan ngày 12.08.17, hưởng thọ 66 tuổi.
■ Ông Nguyễn Hữu Phương, thân phụ của ông Nguyễn Hữu Vinh, đã từ trần tại Việt Nam ngày 13.08.17, hưởng thọ 69 tuổi.
Giáo xứ chân thành chia buồn cùng các tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận các linh hồn vào Nước Chúa muôn đời.