Chia Buồn

June 07, 2017 Chuyen mục : Chia buồn

  • Ông Phêrô Đào Văn Phúc, thân phụ của anh Đào Công Nam, đã từ trần ngày 07.04.2017 tại Việt Nam, hưởng thọ 67 tuổi.

Giáo xứ chân thành chia buồn cùng tang quyến.

Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Phêrô vào Nước Chúa muôn đời.