Chia Buồn

May 13, 2014 Chuyen mục : Chia buồn

  • Ông Giuse-Maria Nguyễn Kim Trọng, thân phụ của anh Nguyễn Minh Tâm, đã từ trần tại Krefeld ngày 15.04.14, hưởng thọ 86 tuổi.
  • Bà Maria Đinh Thị Xuân đã từ trần tại München ngày 16.04.14, hưởng thọ 79 tuổi.

Giáo xứ chân thành chia buồn cùng các tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Giuse-Maria và Maria vào Nước Chúa muôn đời.