Archive for the ‘Sinh hoạt giáo xứ’

SINH HOẠT

March 31, 2021 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:
1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Gđ. Hằng Ban 200€.
2. Giúp cho Lm. hưu trí: * Chị Huê 20 €. * Bà Biếc 20 €.

3. Giúp cho làng phong dân tộc thiểu số Kontum do thầy Phêrô Nguyễn Trung Phát dòng Phanxicô phụ trách: * Ẩn danh 300 €. * Gđ chị Cát 50 €. * Gđ chị Diễm Thuý 100 €. * Gđ Nhật Thanh 200 €. * Gđ Vũ 100 €. * Gđ Hưng Phương 100 €. * Gđ Thiện Ánh 100 €. * Gđ Sang Khu 200 €. * Gđ Hiếu Hà 100 €. * Gđ Tuyền 50 €.

Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.

SINH HOẠT

March 04, 2021 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:

 1. * Bách Chưng ngày Tết: 381 €. * Gđ. Hạnh Nghĩa 50 € * Bà Ngọc 50 €. Tổng số tiền 481 € được gởi về giúp người nghèo
 2. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Ẩn danh 30 €. * Gđ. Tâm Mên 20 €. * Bà Vóc 20 €. * Lê-Bùi Thị Phượng 50 €.
 3. Giúp các em học sinh nghèo: * Chị Li 100 €.
 4. Giúp người nghèo qua lm. Nguyễn Hữu Trí, Gx. Cái Đôi, Gp. Vĩnh Long.: * Ẩn danh 500 €.
 5. Giúp cho làng phong dân tộc thiểu số Kontum do thầy Nguyễn Đình Phục dòng Phanxicô phụ trách: * Gđ Thu Thủy 50 €.
 6. Giúp linh mục hưu trí tại Việt Nam: * Chị Huê 20 €.

Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.

SINH HOẠT

February 02, 2021 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

THỐNG KÊ NĂM 2020: Rửa tội trẻ em: 4. * Rửa tội tân tòng 1. * Rước lễ lần đầu: 7. * Qua đời: 4. Chúng ta tạ ơn Chúa về tình thương của Chúa trong năm qua.

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:

  1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Bà Thuyên 20 €. * Ẩn danh 50 €. * Gđ. Ban Hằng 600 €. * Gđ. Bùi 50 €. * Ẩn danh 20 €. * Gđ. Trúc 20 €. * Chị Hiền 20 €. * Gđ. Tina 30 €.

đọc tiếp…

SINH HOẠT

December 01, 2020 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

 1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Gđ. Quân Thư 50 €. * Gđ. Hiền Ngân 50 €. * Gđ. ô. Vinh (Erding) 200 €. u Ẩn danh 30 €. * Chị Hương 20 €. * Ẩn danh 50 €. * Gđ. Tùng Thoa 20 €.
 2. * Ẩn danh 100 €. * Gđ. Phương Hoa 50 €. * Gđ. Kenny 20 €. * Gđ bà Diệu 100 €. * Gđ. chị Trâm (Augsburg) 500 €. * Gđ. Trần Văn Dung (Augsburg) 200 €. * Gđ. Thắng Nga 100 €. * Gđ. Đinh Thị Thuỳ Linh 1200 €. * Gđ. chị Quyên 50 €. * Gđ. Vũ 100 €. * Gđ. Hào Lái 100 €.

đọc tiếp…

SINH HOẠT

November 05, 2020 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

TRI ÂN: Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

 1. Giúp cho làng phong dân tộc thiểu số Kontum do thầy Nguyễn Đình Phục dòng Phanxicô phụ trách: * Gđ Công Anh 50 €.
 2. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Bà Hương 10 €. * Bà Lan 100 €. * Gđ. Bà Huệ Regensburg 200 €.
 3. Giúp các em học sinh nghèo qua lm. Giacôbê Nguyễn Vũ Bằng, Gx. Ômôn, Cần Thơ, Việt Nam: * Tina 20 €.

đọc tiếp…

SINH HOẠT

October 01, 2020 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

TRI ÂN: Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

 1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Bà Xuân 50 €. * Anh Thy, Sam 50 €. * Gia Bảo 50 €. * Gđ. ô. Ban 90 €. * Thuỳ Anh, Thuỳ An 200 €. * Ẩn danh 200 €.
 2. Giúp các em học sinh nghèo qua lm. Giacôbê Nguyễn Vũ Bằng, Gx. Ômôn, Cần Thơ.: * Gđ Lái Hào 100 €. * Chị Hằng 10 €. * Gđ. ô. Ban 90 €.
 3. Giúp cho làng phong dân tộc thiểu số Kontum do dòng Phanxicô phụ trách: * Bà Loan 50 €. * Tạ Thị Nhung 50 €.
 4. Giúp các em tật nguyền qua dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp: * Vũ Mộng Giao 150 €. * Gđ Lái Hào 100 €.

Xin chân thành cảm tạ.

SINH HOẠT

July 30, 2020 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

TRI ÂN: Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

– Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Gđ. Trúc 20 €. * Gđ. Vân Regensburg 50 €. * Gđ Hân 30 €. * Gđ Hải Hà 100 €.

Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.

SINH HOẠT

June 30, 2020 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

 1. Giúp các em học sinh nghèo qua lm. Giacôbê Nguyễn Vũ Bằng, Gx. Ômôn, Cần Thơ.: * Các anh chị em hãng Qualcomm 200 €.
 2. Giúp cho các em khuyến tật do các nữ tu dòng Thừa Sai Bác Ái Vinh phụ trách: * Chị Xuân 300 €.
 3. Các linh mục hưu trí tại Việt Nam: * Bà Phượng 150 €.
 4. Các nữ tu hưu trí tại Việt Nam: * Bà Phượng 100 €.

Xin chân thành cảm tạ.  *

SINH HOẠT

June 02, 2020 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

 1. Bữa cơm tình thương ngày 23.02.20: 1500 €. * Gđ. Cẩm Thu Bình 100 € * Gđ. Sang Khu 100 €. * Đoàn Nhựt Thảo 100 €. * Hội Legio Mariae 50 €. * Gđ. Kim Anh Bình 50 €. * Bà Huê Tươi 50 €. * Bà Lệ Nga 50 €. * Bà Thuyên 50 €. * Bà Chiến 5 €. * Bà Thái Chương 20 €. * Ẩn danh 50 €. * Ẩn danh 25 €. * Ẩn danh 20 €. * Gđ. Phạm 100 €. * Bà Dung 50 €. * Các ân nhân ẩn danh ủng hộ các loại bánh tiêu, quẩy, xôi chè và các thực phẩm khác. Tổng số tiền 2320 € đã được gởi về giúp cho các em khuyến tật do dòng MTG. Gò Vấp phụ trách.

2. Giúp các em học sinh nghèo qua lm. Giacôbê Nguyễn Vũ Bằng, Gx. Ômôn, Cần Thơ: * Gđ. Ngọc-Lan 100 € * Gđ. chị Vân Regensburg 50 €. * Gđ. Bùi Nhung 70 €. * Bà Vịnh 20 €.

3. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Bà Hoa 10 €. *  Hạnh, Mạnh 20 €. *  Bà Xuân Mai 20 €.

SINH HOẠT

March 01, 2020 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

­■ TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:

 1. * Cơm tình thương ngày 26.01.20: 1100 €. * Gđ. chị Thuý 50 € * Gđ. Hằng Dũng Ban 50 €. * Lâm Khang 50 €. * Theo Tú 300 €. * Gđ. bà Châu 100 €. * Tạ Thị Xuân 50 €. * Các ân nhân ủng hộ các loại bánh. Tổng số tiền 1700 € đã được gởi về giúp người nghèo qua lm. Phêrô Lê Công Rạng, Rạch lợp, Gp. Vĩnh Long.
 2. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Ẩn danh 100 €. * Gđ. Hoa Diệu Linh 35 €. * Chị Hương 20 €. * Gđ. Trúc 20 €. * Gđ. bà Hoa 50 €. * Gđ. Ngoạn Dâng 50 €. * Gia Bảo 40 €.
 3. Giúp các em học sinh nghèo qua lm. Giacôbê Nguyễn Vũ Bằng, Gx. Ômôn, Cần Thơ, VN.:   * Gđ. Thành Mùi 100 €. * Gđ. Tuyền 50 €.

* Bà Châu 100 €. * Gđ. Thái Thuần 20 €.

 1. Giúp người mù tại Việt Nam: * Ẩn danh 100 €.

Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.