Archive for the ‘Sinh hoạt giáo xứ’

SINH HOẠT

March 01, 2022 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:
1. Giúp người nghèo: ■ Bánh Chưng ngày Tết: 610 €. ■ Gđ. Minh Oanh 20 € ■ Bà Châu 100 €. ■ Nguyễn Thị Hải 30 €. ■ Tạ Thị Mơ 50 €. ■ Gđ. Nhật Ngân 100 €. ■ Xuân Dung 20 €.
2. Giúp các em khuyến tật qua dòng MTG Gò Vấp: ■ Gđ Sang Khu 100 €.

Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.

SINH HOẠT

February 03, 2022 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ THỐNG KÊ NĂM 2021: Rửa tội trẻ em: 6. * Hôn phối: 1 * Rước lễ lần đầu: 4. * Qua đời: 7. Chúng ta tạ ơn Chúa về tình thương của Chúa trong năm qua.

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:

 1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Gđ. Phượng Hải 50 €. * Hoàng Trang 20 €. * Gđ. Ban Hằng 50 €.
 2. 2. Giúp các em khuyến tật: * Gđ. Huệ Regensburg 400 €.
 3. Giúp người nghèo: * Gđ. Lan Ngọc 100 €. * Gđ. Ngân Tiến 100 USD. * Gđ. Thành Anh 50 €. *  Bà Diệu 50 €. * Ẩn danh 500 €. * Ẩn danh 700 €. * Ẩn danh 500 €. *  Gđ. Tuấn Cúc 20 €. *  Gđ. Dung Thường 500 €. *  Gđ. Tạ Hường 50 €. *  Gđ. Mina 100 €. * Gđ. Ban Hằng 300 €. * Gđ Phong Thịnh 50 €. * Gđ Hiền 50 €. * Gđ Tuyền Nhung 50 €.
 4. Giúp cho làng phong dân tộc thiểu số Kontum do dòng Phanxicô phụ trách: * Gđ Phong Thịnh 40 €. * Chị Bích Hiền 20 €. * Gđ. Bà Châu 100 € * Gđ. Khang-Trâm Anh 100 €.
 5. Giúp nạn nhân bệnh Covid tại VN: * Ẩn danh 50 €.

Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.

SINH HOẠT

December 01, 2021 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

 1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Chị Hường 50 €.

* Bà Thắm 20 €. * Gđ. Ô. Định 20 €. * Gđ. Vũ 50 €. * Chị Hải 20 €.

 1. Giúp người khốn khó vì Covid tại VN.: * Ẩn danh 500 €. * Gđ Lan Huê 100 €. * Gđ Quyên 50 €. * Gđ Hiền Thảo 50 €. * Gđ Thanh Nhật 50 € * Cộng đoàn thánh Phaolô Regensburg 100 €. * Gđ bà Diệu 100 €.
 2. Giúp các em khuyến tật do dòng MTG Gò Vấp phụ trách: * Gđ Nga Lệ 1000 €. * Chị Hải 40 €. * Ẩn danh 100 €.

SINH HOẠT

November 02, 2021 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

TRI ÂN: Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

 1. Giúp cho làng phong dân tộc thiểu số Kontum do dòng Phanxicô phụ trách: * Gđ Tina 50 €. * Gđ bà Vóc 50 €. * Gđ Tạ Thị Xuân 50 €. * Gđ Xuân Hòa. * Gđ Thắm 50 €. * Gđ bà Châu 100 €. * Gđ. Bà Dung 200 €. * Gđ Thành Mùi 50 €. * Anh chị hãng Qualcomm 140 €.
 2. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Gđ Vinh Vân 100 €. * Gđ. Bà Dung 200 €. * Gđ Phong Thịnh 20 €. * Nhóm xin lễ các linh hồn 70 €. * Gđ Vũ 20 €. * Gđ Hải Bernhard 30 €.
 3. 3. Giúp các em khuyến tật do dòng MTG Gò Vấp phụ trách: * Gđ Sang Khu 100 €. * Gđ ô. Mỵ 100 €. * Gđ Phong 100 €.

Xin chân thành cảm tạ.

SINH HOẠT

September 30, 2021 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THANH TẨY: * Em  Cäcilia Bạch Ngọc Diệu Linh con của anh chị Bạch Hoàng Hiệp. * Em Lea Phạm Nguyễn Mai và Viktoria Phạm Nguyễn Vy con của anh chị Phạm Nguyễn Vy-Hà. * Em Giuse Nguyễn Đức Khôi Tronie đã được lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy. Giáo xứ chung vui với gia đình các anh chị và nguyện chúc các anh chị và các bé Cäcilia, Lea, Viktoria và Giuse tràn đầy tình yêu và ân sủng của Chúa.

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

 1. Giúp người khốn khó vì Covid tại VN.: * Trái tim yêu thương 100 €. * Gđ. Phú Hào 20 €. u Chị Hòa 100 €. * Gđ. Hằng Dũng 50 €. * Ôb. Diệu 200 €. * Gđ. Hằng Ban 500 €. * Bà Loan 20 €. Tổng số tiền 3400 € đã được gởi về:

– Ban bác ái tỉnh dòng Tên VN 1700 €.

– Ban bác ái hội dòng Đa Minh Tam Hiệp 1700 €.
đọc tiếp…

SINH HOẠT

August 03, 2021 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

 1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Ẩn danh 5 €. * Gđ. Hằng Heermann 200 €.
 2. Giúp linh mục hưu trí tại Việt Nam: * Ẩn danh 1500 €.
 3. Giúp người nghèo khó: * Ôb. Diệu 100 €. * Ôb. Tỵ 100 €. * Ôb. Mười 100 €. * Gđ. Ban Hằng 200 €.
 4. Giúp người khốn khó vì Covid tại VN : * Gđ. Tạ Thị Hường 50 €. * Gđ. Thuý An 50 €. * Bà Quyền 50 €. * Gđ. Ban Hằng 100 €. * Gđ. Hằng Dũng 50 €. * Gđ. Vũ 50 €. * Gđ. Quyên 50 €. * Gđ. Quang Hưng 100 €. Tổng số tiền 500 € đã đươc chuyển về nữ tu Nguyễn Thị Hồng Quế, dòng Đa Minh Tam Hiệp Sài Gòn.
 5. Giúp nạn nhận bão lụt tại Đức: * Thánh lễ 25.07.21: 960 €. * Bà Sở 50 €. * Bà Thắm 20 €. * Bà Sanh 100 €. * Thành viên Cđ. TG. 100 €. * Ẩn danh 50 €. * Gđ. Dung Hoàng 50 €. * Bà Hiền 50 €. * Gđ. Tâm Phượng 200 €. * Bà Hương 20 €. * Gđ. Vinh Vân 100 €. * Gđ. Luyến Đức 100 €. * Bà Thái 50 €. * Gđ. Vũ 50 €. * Gđ. Lan Ngọc 1000 €. Tổng số tiền 2900 € sẽ được gởi đến cơ quan từ thiện Đức.

Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.

SINH HOẠT

June 29, 2021 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

 1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Bà Mai 20 €. u Gđ Hiền 10 €. * Gđ ông Định 20 €.
 2. Giúp người nghèo qua lm. Nguyễn Hữu Trí, Gx. Cái Đôi, Gp. Vĩnh Long.: * Gđ Phong Thịnh 50 €. * Gđ Diễm Thuý 50 €.
 3. Giúp cho làng phong dân tộc thiểu số Kontum do dòng Phanxicô phụ trách: * Ẩn danh 500 €. * Gđ. anh Hóa 100 €.
 4. Giúp các em học sinh nghèo qua lm. Giacôbê Nguyễn Vũ Bằng, Gx. Ômôn, Cần Thơ: * Gđ. chị Hường 50 €.

Xin chân thành cảm tạ.

SINH HOẠT

June 01, 2021 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

 1. Giúp các em học sinh nghèo qua lm. Giacôbê Nguyễn Vũ Bằng, Gx. Ômôn, Cần Thơ: * Gđ. Sơn Lài 50 €
 2. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Gđ Trúc 20 €. * Gđ Hằng Ban 200 €. * Hồng Ân-Minh Khôi 100 €. * Gđ Diệu Linh 5 €. * Gđ Hiền 20 €.
 3. Giúp người nghèo qua lm. Nguyễn Hữu Trí, Gx. Cái Đôi, Gp. Vĩnh Long.: * Gđ Kenny 50 €.

Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.

SINH HOẠT

April 29, 2021 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:
1. * Chị Hòa 100 €. * Gđ Thanh Mai 100 €. * Gđ Thu Cẩm 50 €. u Gđ Tâm Phượng 150 €. u Gđ Vũ 50 €. * Ôb. Hộ Insbruck 100 €. * Quách T. Hương 50 €. * Bán bánh cuốn (Chi) 306 €. * Chị Hằng 200 €. Tổng số tiền 2800 € đã được gởi về giúp cho làng phong dân tộc thiểu số Gia Lai, Pleiku do thầy Phêrô Nguyễn Trung Phát dòng Phanxicô phụ trách.
2. Giúp các em học sinh nghèo qua lm. Giacôbê Nguyễn Vũ Bằng, Gx. Ômôn, Cần Thơ: * Gđ. chị Thắm 50 € * Gđ. chị Nga 50 €. * Gđ. Lài 50 €.
3. Giúp trẻ em mồ côi gia đình Têphan: * Nhóm Lòng Chúa thương xót 100 €.
4. Giúp người nghèo qua lm. Nguyễn Hữu Trí, Gx. Cái Đôi, Gp. Vĩnh Long.: * Gđ Diễm Thuý 50 €. * Gđ Ngôn 30 €. * Bà Loan 20 €. * Gđ ông Mỵ 100 €.
5. Giúp người nghèo: * Gđ Tùng Thoa 20 €.
6. Giúp linh mục hưu trí tại Việt Nam: * Bà Trịnh Thị Dung 200 €.
Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.

SINH HOẠT

March 31, 2021 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:
1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Gđ. Hằng Ban 200€.
2. Giúp cho Lm. hưu trí: * Chị Huê 20 €. * Bà Biếc 20 €.

3. Giúp cho làng phong dân tộc thiểu số Kontum do thầy Phêrô Nguyễn Trung Phát dòng Phanxicô phụ trách: * Ẩn danh 300 €. * Gđ chị Cát 50 €. * Gđ chị Diễm Thuý 100 €. * Gđ Nhật Thanh 200 €. * Gđ Vũ 100 €. * Gđ Hưng Phương 100 €. * Gđ Thiện Ánh 100 €. * Gđ Sang Khu 200 €. * Gđ Hiếu Hà 100 €. * Gđ Tuyền 50 €.

Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.