SINH HOẠT

March 01, 2022 Chuyen mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:
1. Giúp người nghèo: ■ Bánh Chưng ngày Tết: 610 €. ■ Gđ. Minh Oanh 20 € ■ Bà Châu 100 €. ■ Nguyễn Thị Hải 30 €. ■ Tạ Thị Mơ 50 €. ■ Gđ. Nhật Ngân 100 €. ■ Xuân Dung 20 €.
2. Giúp các em khuyến tật qua dòng MTG Gò Vấp: ■ Gđ Sang Khu 100 €.

Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.