SINH HOẠT

March 31, 2022 Chuyen mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:

  1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Gđ. Định 20 €. * Bà Thắm 20 €. * Gđ. Hằng Ban 250 €.
  2. Giúp cho các em khuyến tật qua dòng MTG Gò Vấp: * Gđ. Sang Khu 100€.
  3. Giúp cho người nghèo: * Xuân Dung 20 €.
  4. Giúp cho người Ukraine: * Thánh lễ 20.03.22: 800 €. * Gđ. Hằng Ban 50 €. * Gđ Hồng Thắm 240 €. * Gđ Vũ 100 €. * Bà Thành 20 €. * Bà Thắm 50 €. * Gđ Quang Hưng 100 €. * Gđ Phong Thịnh 50 €. * Gđ Hường Toản 200 €. * Gđ Sang Khu 50 €. * Bà Thái 100 €. * Ẩn danh 200 €. * Gđ Tuyền Nhung 50 €. * Gđ Thuý Việt 80 €. * Gđ Hiếu Hà 100 €. * Gđ Bình Lụa 300 €. * Sàigòn Wok 100 €. * Gđ Thiện Ánh 50 €. * Gđ Thảo Vy 500 €. * Ẩn danh 100 €. * Bà Vóc 150 €. * Bà Diệu 50 €. * Ẩn danh 10 €.

Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.