SINH HOẠT

September 30, 2021 Chuyen mục : Sinh hoạt giáo xứ

LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THANH TẨY: * Em  Cäcilia Bạch Ngọc Diệu Linh con của anh chị Bạch Hoàng Hiệp. * Em Lea Phạm Nguyễn Mai và Viktoria Phạm Nguyễn Vy con của anh chị Phạm Nguyễn Vy-Hà. * Em Giuse Nguyễn Đức Khôi Tronie đã được lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy. Giáo xứ chung vui với gia đình các anh chị và nguyện chúc các anh chị và các bé Cäcilia, Lea, Viktoria và Giuse tràn đầy tình yêu và ân sủng của Chúa.

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

  1. Giúp người khốn khó vì Covid tại VN.: * Trái tim yêu thương 100 €. * Gđ. Phú Hào 20 €. u Chị Hòa 100 €. * Gđ. Hằng Dũng 50 €. * Ôb. Diệu 200 €. * Gđ. Hằng Ban 500 €. * Bà Loan 20 €. Tổng số tiền 3400 € đã được gởi về:

– Ban bác ái tỉnh dòng Tên VN 1700 €.

– Ban bác ái hội dòng Đa Minh Tam Hiệp 1700 €.

  1. Giúp nạn nhận bão lụt tại Đức: * Gđ. Phong Thịnh 50 €. * Gđ. Hiếu Hà 100 €. * Gđ. Sang Khu 100 €. * Gđ. Hằng Ban 50 €. Tổng số tiền 3200 € đã được gởi đến Caritas International.
  2. Giúp người nghèo qua lm. Nguyễn Hữu Trí, Gx. Cái Đôi, Gp. Vĩnh Long.: * Gđ Tâm Mên 50 €. * Gđ. Sang Khu 50 €.
  3. Giúp người nghèo qua dòng MTG Gò Vấp: * Gđ. Lái Hào 100 € * Gđ. Thuỷ Dao 150 €. * Bà Thuyên 100 €.
  4. Giúp thanh thiếu niên gặp khó khăn qua dòng Don Bosco VN: * Gđ. Tuấn 100 € và 200 USD. * Bà Lan Huê 100 €. * Bà Mơ 50 €. * Gđ. Hường Xuân 50 €. * Bà Châu 100 €.
  5. Giúp các em học sinh nghèo qua lm. Giacôbê Nguyễn Vũ Bằng, Gx. Ômôn, Cần Thơ: * Gđ. Ac. Thuỷ Dao 200 €. * Gđ. chị Mai 100 €. * Gđ. chị Lái 100 €.
  6. Giúp người khốn khó vì Covid tại VN.: * Ẩn danh 1000 € đã được gởi về: – Caritas Gx. Hàng Xanh: 500 €.

– Mái ấm An Bình Sàigòn do sơ Anna Nguyễn Thị Thái dòng MTG Vinh phụ trách: 500 €.

  1. Giúp cho gia đình Têphan: * Gđ. Định 20 €. * Gđ. Hiền 20 €.

Xin chân thành cảm tạ.