SINH HOẠT

December 01, 2021 Chuyen mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

  1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Chị Hường 50 €.

* Bà Thắm 20 €. * Gđ. Ô. Định 20 €. * Gđ. Vũ 50 €. * Chị Hải 20 €.

  1. Giúp người khốn khó vì Covid tại VN.: * Ẩn danh 500 €. * Gđ Lan Huê 100 €. * Gđ Quyên 50 €. * Gđ Hiền Thảo 50 €. * Gđ Thanh Nhật 50 € * Cộng đoàn thánh Phaolô Regensburg 100 €. * Gđ bà Diệu 100 €.
  2. Giúp các em khuyến tật do dòng MTG Gò Vấp phụ trách: * Gđ Nga Lệ 1000 €. * Chị Hải 40 €. * Ẩn danh 100 €.