Chương Trình Mục Vụ tháng 10.2017

September 27, 2017 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

CN 01.10:
10g45
12g30
12g45-15g00
Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật. Lễ tạ ơn mùa màng.
Ca đoàn Thánh Gia và ca đoàn Thăng Thiên tập hát.
Sinh hoạt Thiếu nhi.
07.10:
  16g00
16g30
Lần Hạt
Thánh lễ thứ bảy đầu tháng. Sau lễ họp hội Legio Mariae

CN 08.10:
  10g45

15g00

Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật
■ Ca đoàn Thánh Gia mừng kỷ niệm 20 năm thành lập CĐ
Thánh lễ tại nhà thờ Heiliger Geist, Regensburg
14.10:
  13g30-15g30
14g00
Lớp Việt ngữ
Thánh lễ Hôn phối tại St. Benedikt
CN 15.10:
  10g45
11g00-11g40
12g30
12g45-15g00
Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật
Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG
Ca đoàn Thánh Gia và ca đoàn Thăng Thiên tập hát
Sinh hoạt Thiếu nhi
21.10:
  15g00 Thánh lễ tại Erding
CN 22.10:
  10g45
12g00-14g00
Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật
Ban Giúp Lễ sinh hoạt tại St. Benedikt
28.10:
  13g30-15g30 Lớp Việt ngữ
CN 29.10:
  10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật