Lời Chúa trong tháng 01.2024

November 30, 2023 Chuyen mục : Suy niệm lời Chúa

Ngày 01.01. Thứ hai, Lễ kính nhớ Đức Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Lễ trọng. Tin Mừng theo Thánh Luca, Lc. 2,16-21: “Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bêlem. Họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về Hài Nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các ngưòi chăn chiên nói cho biết. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng“.

Ngày 07.01. Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Tin mừng theo Thánh Maccô, Mc 1,7-11: Hồi ấy, Đức Giêsu từ Nadarét miền Galilê đến, và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giođan. Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên Người. Lại có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.”. Cầu nguyện cho những người sống trong tự ti, mặc cảm: Xin Chúa thương giúp, để các anh chị em đó cũng cảm nhận được là Chúa cũng nói với họ: “Con là con yêu dấu của Cha.“

Ngày 14 .01. Chúa nhật thứ 2 thường niên. Tin mừng theo Thánh Gioan, Ga 1,35-42: Ông Gioan Tẩy giả đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa”. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Người quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa Thầy, Thầy ở đâu?“ Người bảo họ: “Đến mà xem“.

Các môn đệ đã đáp lại lời mời của Đức Kitô Đến mà xem“. Lời mời gọi này vẫn cần thiết cho mọi người chúng ta hôm nay. Thế nhưng có bao người đáp lại lời mời gọi này một cách thiết thực? Hầu hết chúng ta không muốn tự mình đến mà xem“, mà muốn người khác thực hiện quá trình Đến mà xem!“ thay cho mình. Đó là mỗi khi chúng ta tiếp nhận phán đoán của của người khác về một con người hay một sự vật, mà không hề kiểm chứng lại. Nguy hiểm hơn nữa, là ta lại tiếp tục trao truyền những thông tin (chưa được ta kiểm chứng) cho bạn bè, những người thân. Từ một thông tin sai lạc trên mạng lưới truyền thông của một người, có thể dẫn đến sự sai lạc của một nhóm lớn. Và hậu quả hết sức nguy hiểm chỉ vì ta chuộng sự thoải mái, tiện nghi, thiếu trách nhiệm với chính bản thân mình và cộng đồng.

Ngày 21.01. Chúa nhật 3 TN. Tin mừng theo Thánh Maccô, Mc 1,14-20: Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

Ngày 28.01. Chúa nhật 4 TN. Tin mừng theo thánh Mác-cô, Mc 1,21-28: Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa! ” Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này! “Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: “Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh! Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.