Tri Ân

August 07, 2014 Chuyen mục : Tri ân

Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

1-Giúp cho gia đình Tê-Phan:

 • Gđ Dung-Vui 50 €.
 • Gđ Xuân Hải 40 €.
 • Ẩn danh 500 €.
 • Ẩn danh 10 €.
 • Ẩn danh 30 €.
 • Chị Loan 20 €.
 • Ẩn danh 400 €.

2-Giúp cho Quỹ Người Nghèo của dòng Thừa Sai Bá Ái Vinh:

 • Bữa nấu ăn ngày 29.06.14: 1170 €.
 • Ẩn danh 50 €.
 • Chị Hương Nam 100 €.
 • Chị Sâm Bền 30 €.
 • Chị Nga 17 €.
 • Ca đoàn Thánh Gia 233 €.

Tổng số tiền 1600 € sẽ do nhóm Thiện nguyện gởi về dòng Thừa Sai Bá Ái Vinh.

3-Giúp cho Mái Ấm Thanh Tâm (Bảo vệ sự sống), Sàigòn:

 • Các Ân nhân ẩn danh nhóm xin lễ 200 €.
 • Hội Legio Mariae 20 €.
 • Giúp các linh mục hưu dưỡng:
 • Ẩn danh 20 €.

4-Giúp các em bị nhiễm HIV (Sida) tại Mái Ấm Mai Tâm, Việt Nam:

 • Ẩn danh 20 €.
 • Ẩn danh 10 €.

Giáo xứ xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.